Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Innlandet Lillehammer er et allsidig akuttsykehus med brede støttefunksjoner. Divisjonen har god faglig bredde og vektlegger faglig utvikling.

Kirurgisk avdeling Lillehammer behandler planlagte og øyeblikkelig hjelp pasienter fra hele Gudbrandsdalen innen ortopedi, reumakirurgi og gastrokirurgi.  Avdelingen har fokus på faglig utvikling og en læringskultur.

Kirurgisk avdeling er seksjonert med seksjoner for ortopedi og gastrokirurgi. Ortopedisk seksjon bemannes med 8 overleger og 7 leger i spesialisering. Avdelingen tilbyr et bredt behandlingstilbud i både traumatologi og elektiv virksomhet. Avdelingen har en proteseenhet, tilknyttet ortopedisk sengepost, og en aktiv skadepoliklinikk. 

Lillehammer og omegn er en turistdestinasjon som byr på flott natur, et rikt utvalg av fritids- og kulturaktiviteter.

- OVERLEGE/ORTOPED
100% vikariat fra 01.03.24 t.o.m. 28.02.2025 med mulighet til forlengelse. 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen inngår i seksjonert 8-delt vaktordning.
 • Ortopedisk seksjon tilbyr et bredt behandlingstilbud i både akutt og elektiv ortopedi. Seksjonene har fagprofil innen all generell ortopedi.
 • Avdelingen er involvert i et tverrfaglig idrettsmedisinsk prosjekt i samarbeid med fylkeskommunen.
 • Veiledningsansvar for Leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon/spesialistgodkjenning ortopedi.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til DIPS og MetaVision

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner.
 • Strukturert.
 • Fleksibel.
 • Ansvarsbevisst.
 • Kunne arbeide selvstendig, men også fungere godt i team.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjonsordninger, for tiden KLP.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
   

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Aslak Lima Braut
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 98098816
E-post: Aslak.Lima.Braut@sykehuset-innlandet.no
Navn: Roar Eng Rønning
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 93035050
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
LHM KIR AVD LEDELSE , Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer