Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig vikariat fastlønnet fastlegestilling på Jørpeland legesenter fra 4.mars 2024 til 31.08.24.

Jørpeland legesenter er et kommunalt legesenter med nå 7 fastlegeavtaler. En av legene skal ut i permisjon. Listen har nå ca 540 pasienter 

Jørpeland legesenter har et ungt kollegium, god dekning av erfarent hjelpepersonell og et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Senteret ligger på Jørpeland i naturskjønne Strand kommune, bare en halv times kjøring fra Stavanger sentrum.
Kommunen har 3 fastlønnede legesentre med 5 leger og 1 LIS 1 i Rådhusgaten legegruppe, og 6 leger pluss 1 LIS 1 lege på Tau legesenter.

Vi tilbyr:
 • Erfaren spesialist i allmennmedisin å rådspørre i praksisen
 • Avsatt tid til ukentlig veiledning og løpende veiledning i arbeidsdagen
 • Konkurransedyktig fast lønn som for lege med fullført LIS 1 er 930 000 kr, samt 20 % av egenandeler og refusjoner som provisjon
 • dekning av bompenger for Hundvågtunell og Ryfast for de som har bopel i Stavanger el nabokommuner av Stavanger
 • Fri hel dag etter nattevakt
 • God opplæring til legevakt, tilgang på erfarne bakvakter og dedikert legevaktbil.
 • Alle sosiale rettigheter
 • Godt arbeidsmiljø der du blir inkludert.

Du er velkommen til å besøke oss eller ringe. Se kontaktpersoner.
Legevakten har gode kontorlokaler og tilhørende legevaktsleilighet.

Arbeidsoppgaver
 • Kurativt arbeid.
 • Annet kommunalt allmennlegearbeid må påregnes med inntil 7,5 timer pr uke.
 • Legene må delta i kommunens legevakt. 

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha gyldig autorisasjon og godkjent LIS 1-tjeneste/turnustjeneste
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, eller forplikte seg til å være i utdanning til spesialist i allmennmedisin. Kommunen tilbyr veiledning.
 • Godkjent kurs i akuttmedisin.
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper
 • Vi søker leger som har lyst til å bygge videre på fastlegeordningen i Strand
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold.
 • Tilsetting skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Strand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hanna Moldekleiv
Tittel: Daglig leder
Telefon: 51 74 21 00/90879531
E-post: hannahelena.moldekleiv@strand.kommune.no
Navn: Grete Strømsmo
Tittel: helseleder
Telefon: 51 74 30 60/ 915 20 811
E-post: grete.stromsmo@strand.kommune.no
Navn: Anne Søvold Vikanes
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 930 05 914
E-post: anne.sovold.vikanes@strand.kommune.no
Arbeidssted
Jørpeland legesenter
Fjelltunvegen 84
4100 JØRPELAND