Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig fast stilling som overlege på kirurgisk klinikk, avdeling Orkdal.

Kirurgisk klinikk avd. Orkdal har vesentlig aktivitet innen galleveiskirurgi, brokkirurgi, anoproktologi og colonkirurgi. Vi utfører fedmekirurgi, gastroøsophageal refluxkirurgi samt operasjoner for ca.coli. I tillegg opererer vi rundt 500 laparoskopiske kolecystektomier i året.

Orkdal sykehus har akuttfunksjon med tilhørende kirurgisk beredskap og 3-delt vaktsystem (primærvakt, sekundærvakt og overlege i bakvakt) .

Vi søker etter en spesialist i gastroenterologisk kirurgi med interesse og kompetanse for de aktivitetene som er nevnt ovenfor.

Vennligst oppgi to referanser i søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Kirurgisk klinikk har 8800 innleggelser pr. år, utfører ca 8500 operasjoner, derav ca 3200 gastroenterologiske operasjoner. Årlig utføres ca 31000 polikliniske konsultasjoner i klinikken. Det er gode muligheter for klinisk og eksperimentell forskning. Den som tilsettes må inngå i avdelingens gjeldende bakvaktsordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i gastroenterologisk kirurgi
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig på et høyt nivå, tilsvarende C1 på Bergenstesten
 • Det legges vekt på interesse og engasjement for forskning
 • Undervisning og veiledning av LIS-leger
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjonsordninger gjennom medlemskap i KLP, herunder  gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Et arbeidsplass med godt samhold og effektiv drift
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Rimantas Rukas
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk - Avdeling Leger, St. Olavs hospital
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger