Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

"Er du praktisk anlagt og ønsker en allsidig arbeidshverdag? Ønsker du å la stetoskopet hvile og i stedet ta fatt i skrujern og reponere frakturer? Vil du ha turmuligheter rett utenfor døra og stabile snøforhold om vinteren?  Ønsker du deg morsomme kollegaer og god stemning på jobb? Da synes vi du skal søke på stillingen som LIS i ortopedi ved Lillehammer og ta del i gleden ved å få bruddpasienter på bena og feilstilte knokler i rett posisjon. Vi gleder oss til å bli kjent med deg."

Hilsen LISene på ortopedisk avd. 

Sykehuset Innlandet Lillehammer er et allsidig akuttsykehus med brede støttefunksjoner. Divisjonen har god faglig bredde og vektlegger faglig utvikling.

Kirurgisk avdeling Lillehammer behandler planlagte og øyeblikkelig hjelp pasienter fra hele Gudbrandsdalen innen ortopedi, traumatologi, reumakirurgi og gastrokirurgi. Ortopedisk seksjon har god tilgang til operasjonsstuer, egen skadepoliklinikk, ortopedisk sengepost og elektiv poliklinikk. 

Avdelingen har fokus på faglig utvikling og en læringskultur. Sykehuset Innlandet legger til rette gruppe 1 tjenesten ved OUS.  

Kirurgisk avdeling er seksjonert med seksjoner for ortopedi og gastrokirurgi.

7- delt ordning m/delt døgn. Tjenesteplanen følger overenskomstens krav til arbeidstid og vernebestemmelser. 

Har du interesse for ortopedi og kunne tenke deg en flott utdanningsperioden på Lillehammer? Søk deg til oss. 

Vi har nå ledig fast stilling som Lege i spesialisering - Ortopedi, 100%  stilling

Vi vurderer søknader fortløpende.

 

Arbeidsoppgaver

 • 7 delt vaktordning, med oppstart 30/10-23
 • Deltar i den daglige aktiviteten som innebefatter poliklinikk, operasjoner og sengepostarbeid.
 • LIS 3 har et selvstendig veiledningsansvar for LIS 1.
 • Internundervisning.  
 • Behandlingsmøter med radiolog
 • BEST trening

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon
 • Fullført norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Interesse for ortopedi

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Fleksibel
 • Ansvarsbevisst
 • Faglig interesse for ortopedi
 • Kunne arbeide selvstendig, men også fungere godt i team 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En spennende avdeling med fokus på faglig utvikling og læring.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
   
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Roar Eng Rønning
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93035050
Navn: Aslak Lima Braut
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 98098816
E-post: Aslak.Lima.Braut@sykehuset-innlandet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
LHM KIR AVD LEDELSE , Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigs gate 17
2609 Lillehammer