Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ortopedisk/kirurgisk sengepost er en liten avdeling med god stemning og lave skuldre. I vår avdeling viser vi respekt for hverandre og hverandres arbeidsoppgaver.

Ortopedisk avdeling er del del av Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken. Avdelingen er seksjonert og lokalisert i Narvik, Harstad og Tromsø. Vi samarbeider tett og godt med øvrige seksjoner. Avdelingen gir behandling og pleie til både heldøgns- og dagkirurgiske elektive pasienter, samt øyeblikkelig hjelp. 

Vår sengepost har 15 senger. Innenfor fagområdet ortopedi operer vi kne- og hofteproteser samt artroskopisk kirurgi og basal fot- og håndkirurgi. 

Sengeposten er organisatorisk plassert i NOR-klinikken (nevrologi, ortopedi og rehabilitering). Vi er lokalsykehus for ca 40 000 innbyggere i Ofoten/Sør-Troms. Vi behandler ø-hjelpspasienter innenfor ortopedi og kirurgi, samt ivaretar elektive pasienter innenfor samme fagområder.

IHøsten 2024 flytter vi til nytt sykehusbygg, og som medarbeider i UNN Narvik blir du med på den spennende prosessen med å forbedre og utvikle tjenestene til pasientene, fag og arbeidsmiljø. I nye UNN Narvik venter topp moderne lokaler og operasjonsstuer. Andre viktige stikkord for det nye sykehuset er samlokalisering av somatikk, rus og psykisk helse, tett integrasjon med kommunehelsetjenesten, smartteknologi og skreddersydde pasientforløp.

I vår avdeling er det inneliggende både ortopediske pasienter og pasienter med generell kirurgiske diagnoser, hvorav sistnevnte pasientgruppe serves av kirurger i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Avdelingen har høyt fokus på faglig kvalitet i pasientbehandlingen.

 Som overlege i ortopedi ved UNN Narvik får du stort faglig ansvar og muligheten til å utvikle deg innenfor ditt fagområde. 

"Fordelen med en liten og kompakt avdeling er tett samarbeid mellom leger, sykepleiere og øvrige ansatte", Peter Aspemo, overlege ortopedi. 


Narvik - sterke opplevelser
Å bo i Narvik betyr at du har naturen rett utenfor døra og kort vei til spektakulære Lofoten, Vesterålen, Efjorden og Hamarøy. Byen ligger ved foten av Fagernesfjellet (1.273 meter over havet). Fra toppen av fjellet har du fantastisk utsikt mot byen og havet.

I Narvik kan du utforske fjell og fjorder året rundt. Vi har klatremuligheter både inne og ute og flotte områder for padling. Om vinteren kan du boltre deg i Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum. Vil du på helgetur tar du turen over til Riksgrensen i Sverige, som er et ski- og høyfjellshotell med utgangspunkt for flotte ski- og turopplevelser. Her kan du oppleve å stå på ski enten under midnattssola eller nordlyset.

Fra flyplassen på Evenes har du kort vei til reisemål både innenlands og utenlands. Flyplassen ligger en times kjøring unna. Det går også flybuss mellom Narvik og Evenes.

Har du lyst å vite mer om naturopplevelser, skoletilbud, barnehager og mer?
Besøk nettsidene til Visit Narvik og Narvik kommune:

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale eller spørsmål vedrørende ledig stilling som overlege ortopedi ved UNN Narvik

Det kan bli aktuelt med fortløpende ansettelse dersom aktuell kandidat viser interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Veiledning og oppfølgning av LIS3 ortopedi
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet og systematisk kvalitetsarbeid 
 • Delta i vaktordning
 • Muligheter for forskning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha generell vaktkompetanse for de vanligste ortopediske ø-hjelptilstandene
 • Norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del1
 • Godkjent spesialistutdanning i ortopedi
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne, samt datakunnskaper
 • Det er ønskelig med relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges særskilt
 • Du er fleksibel og har evne til utvikling og omstilling
 • Du motiverer dine medarbeidere og har god arbeidskapasitet
 • Du har stor indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø med stort fokus på fagkompetanse og praktisk og teoretisk opplæring
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver på en mindre avdeling der du også får mer ansvar
 • Medlemskap i en av Norges beste pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger som for eksempel velferdshytter i Troms og Lofoten
 • Hjelp til å finne bolig
 • Bedriftshelsetjeneste
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Peter Aspemo
Tittel: seksjonoverlege
Telefon: 99285715
E-post: peter.aspemo@unn.no
Navn: Anne-Berit Winther
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95211014
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedi leger Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
sykehusveien 3
8516 Narvik