Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig vikariat for lege i spesialisering i plastikkirurgi.

Vikariatet starter 13.05.2024 og gjelder til 31.12.2024.

Avdelingen er en del av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Utdanningen inneholder tydelige krav om deltakelse i utdanning og forskning. 

Arbeidsoppgaver

  • pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
  • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
  • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
  • Søkere må dokumentere meget gode kunnskaper i norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
  • Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring
  • Kandidater med kjennskap til og tjeneste ved tilsvarende avdeling vil bli prioritert
  • Avdelingen har høy forskningsaktivitet og kandidater som bidrar til dette prioriteres
  • Regional tilknytning er en fordel, og det forventes god kjennskap til helsevesenet i Helse Nord

Personlige egenskaper

  • Vi søker kandidater med meget høy motivasjon for fagfeltet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Thomas Kristian Sjöberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 77626000
E-post: thomas.sjoberg@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Plastikk- og rekonstruksjonskirurgisk legeseksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø