Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Radiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har ledige vikariater, med gode muligheter for forlengelse, og søker nye LiS  med engasjement og interesse for å utdannes innen radiologi. Det er aktuelt å ta inn søkere uten radiologisk erfaring, alle nye LIS vil få tre måneders opplæring før de begynner i vakt.

LiS-gruppen har et godt samhold både på jobb og privat, og vi ønsker deg velkommen inn i gruppen. Vi er opptatt av trivsel og godt kollegialt samarbeid, faglig utveksling og utvikling. LiS og overleger jobber sammen i granskningssoner og det er tilrettelagt for et trygt læringsmiljø med samarbeid, supervisjon og veiledning. Avdelingen har 31 overleger og 12 LiS, inkludert 1 LiS i nukleærmedisin. 
 
Akuttvirksomheten foregår i sykehusets nye akuttsenter, der det er døgnkontinuerlig drift. LiS går 10-delt vakt, med overlege i generell bakvakt og egen intervensjonsbakvakt. På dagtid tar LiS del i akuttvirksomheten, arbeider med polikliniske undersøkelser eller deltar i en rotasjonsplan innen de ulike modalitetene som gjennomlysning, MR, ultralyd, brystdiagnostikk og intervensjon. Hos oss får du interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget, da sykehuset dekker de fleste kliniske fagområder. Avdelingen er godkjent for 3,5 år av spesialistutdanningen og du får dekket de aller fleste 3a læringsmål og flere 3b-mål i radiologi hos oss. For de siste 1,5 år av utdanningen har vi avtale med OUS og Drammen sykehus.
 
Avdelingen har et veldig godt og inkluderende arbeidsmiljø, og ønsker å legge til rette for god balanse mellom jobb og fritid. Vi har et ungt og motiverende fagmiljø med engasjerte og faglig dyktige radiologer.

Ønsket oppstart 01.03.24, eventuelt etter avtale. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du er usikker på om du skal søke, har spørsmål, eller ønsker å besøke avdelingen. Intervjuer gjennomføres fortløpende. Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Arbeidsoppgaver

 • Variert dagarbeid med ultralyd og bildegranskning innen CT, MR, røntgen og gjennomlysning, samt intervensjon.
 • Arbeid i vaktturnus, i dag 10-delt, med mål om å øke til 12-delt.
 • Fordypning i MR, CT onkologi, ultralyd med kontrast og biopsitaking, samt intervensjon.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste / LiS1
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid og arbeid i team
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Svært godt arbeidsmiljø
 • En variert arbeidsdag i et aktivt fagmiljø
 • Velfungerende LiS-utdanning med avsatt tid til undervisning, faglig fordypning og kurs
 • Rekrutteringstillegg
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Sykehuset ligger sentralt i Tønsberg med gode buss- og togforbindelser, samt kort avstand til Oslo. For mer informasjon om Vestfold, se Visit Vestfold 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Guro Byklum Strandly
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 46775830
E-post: gurbyk@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologi - LIS, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens allè 17
3116 Tønsberg