Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved lungemedisinsk avdeling utredes og behandles pasienter med både akutte og kroniske lungesykdommer. Avdelingen har i hovedsak lokalsykehusfunksjon for området, men også et regionalt ansvar for en del pasientgrupper i Midt-Norge.

Avdelingen har sengeenheter med 32 senger, en dagenhet, en overvåkningsenhet med 7 senger og en generell lungemedisinsk poliklinikk. I tilknytning til poliklinikken har avdelingen et moderne respirasjonsfysiologisk laboratorium og en utredningsenhet med utstyr for fleksibelt bronkoskop inkludert bl.a. ultralydbronkoskopi (EBUS). Det pågår ellers en rekke forskningsprosjekt ved avdelingen.

Tjenesten ved lungemedisinsk avdeling vil gi mulighet for godkjenning av alle læringsmål for spesialiteten lungemedisin del 3 og deler av del 2. For resterende del 2 (LIS2) vil det være tjeneste ved andre indremedisinske klinikker ved St. Olavs hospital med 6 mndr. rotasjoner.
Stillingen er en fast LIS2 stilling i spesialiteten lungemedisin. Det kan også bli ledig vikariat i løpet av tilsettingsprosessen.

Tiltredelse snarest/etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som beskrevet under læringsaktiviteter i «Utdanningsplan for spesialisering Lungesykdommer» (www.stolav.no), herunder utføre arbeid både på sengepost, lunge overvåkning, dagenhet og poliklinikk.
 • Den som tilsettes vil kunne tilpliktes å delta i dagens primærvaktsystem for indremedisinske fag.
 • Rotasjon ved andre indremedisinske avdelinger for godkjenning av LIS2-tjeneste.
  Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Norsk autorisasjon og attester må vedlegges. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, gode evner for kommunikasjon og samarbeid vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Spesialistdanning etter offentlig utdanningsplan, se: https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/lege-i-spesialisering-lis-i-spesialiteten-lungesykdommer
 • Mulighet for deltagelse i forskning
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
 • Lønn etter gjeldende overenskomster
 • St.Olavs hospital har flere ansatte-avtaler og utleie av hytter på Røros og Oppdal.
 • Tiltredelse snarest eller etter avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Eivind Brønstad
Tittel: Avd.sjef lege
Telefon: +4772828022/95948079
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin
Prinsesse Kristinasgt. 3
7030 Trondheim