Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i Psykisk helse –og rusklinikken (PHR), NLSH Hf. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (Korttidsenhet rus/KER) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykisk lidelse (Enhet for rus og psukiatri/ROP).

Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR og lavterskelsenter for opioidavhengighet (OpiNor). Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner.
TSB er et satsningsområde i Nordlandssykehuset.

Vi har ledig 100% stilling som overlege ved KER. KER har 8 senger hvorav 2 er i egen mottaksenhet øremerket avrusning. Enheten tar imot pasienter både til avrusning og behandling for alle typer rusmiddelavhengighet. Vi er også i ferd med å utvide enheten med ytterligere 4 senger for rusakutt.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling av pasienter
 • Ha helhetlige pasientbehandlingsforløp på tvers av poliklinikk og døgn
 • Delta i team som vurderer henvisninger
 • Samarbeid med og veiledning av primærhelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • Internt tverrfaglig samarbeid
 • Familie-/pårørenderelaterte oppgaver
 • Deltakelse i enhetens og avdelingens faglige utvikling
 • Bidra i det medisinskfaglige arbeidet knyttet til Pasientforløp TSB
 • Deltakelse i bakvaktsordningen i klinikken (PHV) for søkere med spesialistgodkjenning i psykiatri. Per i dag har overlegene 19-delt hjemmevakt.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri eller i rus –og avhengighetsmedisin
 • Du må ha norsk autorisasjon som lege med full forskrivningsrett
 • Det er ønskelig med erfaring fra TSB
 • Du må beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Leger i avslutningsfasen av sin spesialistutdanning kan også søke, og kan evt. ansettes som konstituert overlege fram til spesialistgodkjenningen foreligger

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide tverrfaglig
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • God formidlingsevne med tydelig kommunikasjon
 • God arbeidskapasitet og løsningsorientering
 • Trygghet og mot til å stå i utfordrende situasjoner
 • Kan bidra med den videre faglige utviklingen i enheten og avdelingen

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Tiltredelse snarest etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Et erfarent tverrfaglig team med etablerte samarbeidsrelasjoner med kommuner og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • En utfordrende og inspirerende jobb der du får arbeide selvstendig, men også sammen med andre
 • En arbeidsplass med fokus på faglig vekst og utvikling
 • Mulighet for å drive forskning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Nygård-Odeh
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 48216936
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Phr ARPA Legestab, Nordlandssykehuset
Mellomåsveien
8076 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image