Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset HF.

Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og en døgnenhet for rus og alvorlig psykisk lidelse (ROP).

Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR og lavterskelsenter for opioidavhengige. Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner. Vi er i prosess med å etablere rusakutt. 

Psykisk helse -og rusklinikken er en utdanningsinstitusjon, og er godkjent for hele spesialiseringsforløpet i psykiatri, og for rus- og avhengighetsmedisin (samarbeidsavtale med UNN om rusakutt-tjeneste 6 mnd). 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er tverrfaglig sammensatt og har ansvaret for behandlingen av pasienter som er bosatt i Salten, Lofoten og Vesterålen. Teamets hovedoppgave er iverksetting, koordinering og oppfølging av den legemiddelassisterte rehabiliteringen som gis. 

Du er velkommen til å søke på 100% fast stilling som overlege ved Ruspoliklinikken, med primære arbeidsoppgaver innen LAR og lavterskelsenteret for opioidavhengige. Er du ikke ferdig spesialist, kan også andre leger/studenter med midlertidig lisens søke. Oppstart etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide i team med vurderinger av henvisninger og indikasjon for, samt igangsette, behandling i LAR og lavterskelbehandling for opioidavhengige
 • Kartlegging, utredning og behandling av pasienter i LAR med avhengighetsproblematikk, ofte i kombinasjon med psykisk og somatisk lidelse
 • Ha polikliniske TSB pasientforløp og bidra til å dekke legeoppgaver ved poliklinikken og TSB Pasientforløp
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Rådgivning og veiledning av primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten, samt bruker- og pårørendeorganisasjoner
 • Koordinere og kvalitetssikre forsvarlig LAR-behandling i vårt opptaksområde
 • Stillingen er en dagstilling uten deltakelse i vaktordning, med fri hver helg

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege med full forskrivningsrett
 • Må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Stillingen er ideell for alle leger i ulike faser av sitt virke

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide tverrfaglig
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • Tydelighet med evne til å sette hensiktsmessige rammer
 • God arbeidskapasitet og løsningsorientering
 • Trygghet og mot til å stå i utfordrende situasjoner
 • Kan bidra med den videre faglige utviklingen i enheten og avdelingen

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Tiltredelse snarest etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Et erfarent tverrfaglig team med etablerte samarbeidsrelasjoner med kommuner og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • En utfordrende og inspirerende jobb der du får arbeide selvstendig, men også sammen med andre
 • En arbeidsplass med fokus på faglig vekst og utvikling
 • Mulighet for å drive forskning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kristin Nygård-Odeh
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 48216936
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Phr ARPA Legestab, Nordlandssykehuset
Mellomåsveien
8076 Bodø
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image