Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Det er ledig et vikariat som lege i spesialisering i barnekirurgi ved Seksjon for barnekirurgi,

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Vikariatet er i perioden 01.04.24 - 31.12.24, med mulighet for forlengelse.

Seksjon for barnekirurgi har drift på Rikshospitalet og Ullevål.
Seksjonen har totalt 10 overlegestillinger, hvorav 1 er kombinert med professorat. Det er et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 5 stillinger for LIS i barnekirurgi.

Seksjonens LIS-leger inngår p.t. i primærvakt på Ullevål (2) og på Rikshospitalet (3). Begge enheter har stor dagkirurgisk, poliklinisk og elektiv aktivitet. I tillegg opereres omkring 500 pasienter årlig som øyeblikkelig hjelp på seksjonen.

Søknad leveres via Webcruiter. 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver avtales i henhold til søkerens kvalifikasjoner, utdanningsbehov og behov i seksjonen.
 • Videre oppgaver vil være innen opplæring, kursing og kvalitetssikring. Det ønskes solid generellkirurgisk og barnekirurgisk kompetanse.
 • Søker må være innstilt på å arbeide ved flere lokaliteter og være villig til å delta i undervisning og veiledning av medisinstudenter.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må beherske skandinavisk språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus).
 • Det ønskes solid generellkirurgisk og barnekirurgisk kompetanse.
 • Vitenskapelig interesse/kompetanse vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Det vil legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med dedikerte og kvalifiserte kolleger ved et universitetssykehus med store faglige ressurser.
 • Avdelingen har som intensjon å skape et stadig bedre kompetansehevende faglig miljø - også ved aktuelle nytilsettinger.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kjetil Ertresvåg
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 415 47 891
Arbeidssted
Seksjon for barnekirurgi i Avdeling for gastro- og barnekirurgi
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image