Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Et mulighetsvindu for etablering av fastlegepraksis: Seks nye hjemler i Asker kommune.
 
Området fra og med Billingstad og Nesbru til Asker Sentrum er tett befolket og har svært mye næringsvirksomhet. Det er flere barnehager, barne- og ungdomsskoler samt videregående skole i området. Dette medfører en økende pasienttilgang og dermed et godt næringsgrunnlag for et nytt fastlegesenter.

Asker kommune utlyser nå seks null-hjemler for fastlegevirksomhet i dette området. Hjemlene utlyses uten plassering/kontorlokaler og ønskes etablert som flerlegepraksis, med definerte åpningstider og tilgjengelighet i henhold til ASA 4310. Legekontoret skal være bemannet og utformet i samsvar med kravene til universell utforming samt drives i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Kommunen vil vurdere oppstart med minimum to null-hjemler med mulighet for utvidelse, dersom det ikke lar seg gjennomføre å tildele seks hjemler i forbindelse med denne utlysningen.
 
Andre opplysninger
 • Det må komme frem i søknaden hvor i det geografiske området fastlegehjemmelen skal plasseres. Geografisk plassering vil bli vektlagt ved tildeling av fastlegehjemmel
 • Det må komme frem i søknaden hvordan et eventuelt nytt fastlegekontor skal etableres, og beskrives hvordan det skal samarbeides med andre leger. Opprettelse av solopraksis aksepteres ikke. Etablering av nytt fastlegekontor med nye fastleger, fordrer at alle søkere, individuelt, oppfyller krav til kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Søkerens motivasjon, gjennomføringsevner og personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt i tildeling av fastlegehjemmel
 • Politiattest skal fremlegges før inngåelse av individuell avtale om fastlegehjemmel i Asker kommune
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Tiltredelse etter avtale
Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen
 • Den som tildeles hjemmelen kan tilpliktes allmennmedisinske oppgaver i kommunen og må ta del i legevakt. Deltakelse i legevakt er for tiden ved Asker og Bærum legevakt
 • Deltagelse på ALU-møter (Allmennlegeutvalget) er obligatorisk
 • Ny hjemmelsinnehaver er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordninger
Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Norsk godkjenning som spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering og da gjerne ha gjennomført følgende: Grunnkurs A og B
 • Er faglig interessert og søker å holde høyt medisinskfaglig nivå
 • Ønsker å bidra til høy kvalitet i alle ledd og ta aktiv del i utvikling av nytt legesenter
 • Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge og det er ønskelig med erfaring fra drift av legekontor
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Vi søker etter engasjerte leger med interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Du trives i selvstendig arbeid, men verdsetter også godt samarbeid med kollegaer; både leger og helsesekretærer
 • Du er sosialt anlagt og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Det vil bli lagt vekt på både faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Fastlegehjemmel i Asker kommune
 • Oppstart av null-hjemmel
 • Grunntilskudd for de første 500 på en liste med tak på over 500 pasienter
 • God oppfølging av leger i ALIS løp
 • Administrativ rådgiving ved etablering av nytt legekontor
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Asker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Halvor Nikolai Gjone
Tittel: Rådgiver
Telefon: 480 06 665
Navn: Meera Prakash Grepp
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 959 12 421
Arbeidssted
Asker
Knud Askers vei 25
1384 ASKER