Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

I DPS Elverum-Hamar ønsker vi oss en engasjert seksjonsoverlege til vårt inspirerende fagmiljø. 
Vi ønsker deg som har et engasjement for helsefremmende arbeid og som
har lyst til å bidra til å gjøre en forskjell!

Vi kan bidra med et arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
i enheten. Vi tilbyr et høyt faglig miljø med tverrfaglig ansattgruppe som
jobber i team rundt pasienten. Vi tilbyr ukentlig psykoedukasjon som gjøres av miljøpersonalet i enheten. Det er stort fokus på fysisk aktivitet og
hverdagsmestring for pasientene. Vi jobber tett ut mot eksterne
samarbeidspartnere for å skape et godt pasienttilbud etter utskrivelse. 

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Elverum-Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylke i Innlandet. Avdelingen har 211 årsverk. DPS Elverum-Hamar har almennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. DPS Elverum-Hamar har også psykosepoliklinikk, Ambulant akuttenhet, TSB- poliklinikk samt kontorenhet.
DPS Elverum- Hamar døgnenhet 1 og 2  er åpne enheter med 12 sengeplasser per enhet, som tilbyr behandling til voksne med psykisk lidelse. Enhetene har ca 30 årsverk. Inkludert i disse årsverkene er tilknyttet 2 overleger og 1 psykolog per enhet, samt en sosionom. Vi er et tverrfaglig sammensatt team med høyt kompetente miljøpersonale som har fokus på kognitiv miljøterapi.

Seksjonsoverlege stillingen vil være forankret ved DPS Døgnenhet 1 som er samlokalisert med DPS Døgnenhet 2. Som seksjonsoverlege vil du i tillegg til pasientbehandling få ansvar for pasientflyten på begge enhetene. Du vil delta på flytmøter sammen med avdeling for akutt og psykose og DPS akutt ambulant enhet. Du vil også få ansvar for å styre elektive innleggelser inn til enhetene. DPS Elverum-Hamar er i en spennene fase med etablering av felles avklaringsteam. Som seksjonsoverlege vil du ofte kunne bli involvert i spennende prosesser i avdelingen. 

Behandlingen som tilbys skal bidra til reduksjon av symptombelastning og tilrettelegging for evt. videre behandling. Gjennom et funksjonelt samarbeid med interne og eksterne aktører skal pasienten tilbys best mulig tilrettelagte tjenester. Behandlingen skal være målrettet, tidsavgrenset og individuelt tilpasset. For å oppnå best mulig flyt i behandlingskjeden tilstrebes raske og riktige kartlegginger, vurderinger og diagnostiseringer. Vi samarbeider også mye med pårørende, herunder også barn som pårørende. 

Vi deltar i Nasjonal undersøkelse om pasientens erfaringer med døgnopphold og får veldig gode tilbakemeldinger anonymt fra vår pasientgruppe.

Enhetene deltar i nasjonal forskningsprosjekt av Ketamin. 

Vi har også flere prosjekter pågående med Høgskolen i Innlandet og SIM-senter i Sykehuset Innlandet.

Dette er et spennende arbeidsplass med mange muligheter.

Enhetene har 1 ledig stilling på 100% som seksjonsoverlege. Stillingen er ledig fra per dags dato.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for pasientflyt
 • Selvstendig vurderinger, behandlings- og utredningsansvar for pasienter i enheten, i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Tverrfaglig samarbeid med psykologer, LIS lege og annet behandlingspersonell
 • Veiledning av personale
 • Samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Samarbeid med pårørende

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til godt samarbeid med andre faggrupper og profesjoner
 • Fleksibilitet og med gode samarbeidsevner
 • God relasjonskompetanse
 • Engasjert og pålitelig
 • Interesse for brukermedvirkning
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Meningsfullt arbeid i et spennende fagfelt
 • Stort fokus på tverrfaglig arbeid
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med mye ansvar
 • Trivelige og erfarne kollegaer med engasjement og kompetanse
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av lover, tariffavtaler og reglement
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlisten er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anne Skaaden Lintorp
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95754735
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
DPS ELV/HAM DØGNENHET 1, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg
2312 Ottestad