Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi skal ansette en ny overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (ImTra) i Sørlandet sykehus (SSHF),
Kristiansand.

Vi søker etter deg som er faglig interessert, har lyst til å slå
rot på Sørlandet og som vil være med å utvikle avdelingen og faget i hele
SSHF. Vi søker deg som har langsiktig perspektiv, som vil dele din kompetanse, spille kolleger i alle yrkeskategorier gode og som ønsker å
bidra til å sørge for de beste tjenestene for pasientene i Agder.

SSHF har somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord og er organisert i klinikker.

Det er blodbanker ved alle tre
sykehus, organisert i Medisinsk serviceklinikk. Laboratorievirksomheten er
akkreditert etter ISO 15189. ImTra har en aktiv og utadrettet virksomhet
overfor avdelingene internt på sykehuset og primærhelsetjenesten. Vi vektlegger
service og god kvalitet på arbeidet som utføres og har et godt arbeidsmiljø.
Avdelingen har 32 stillinger, hvorav to overlegestillinger og en LIS-stilling.
Leger ansatt ved ImTra har tversgående medisinsk ansvar i SSHF. Det
innebærer at man må påregne noe reisevirksomhet og tilstedeværelse også ved
blodbankene i Arendal og Flekkefjord.

ImTra i Kristiansand utfører årlig ca. 4000 blodgivertappinger, fremstiller blod og blodprodukter og utfører blodtypeserologiske undersøkelser.
ImTra har en egen enhet for immunologi, som utfører et bredt repertoar av
immunologiske analyser inkludert serologisk
allergidiagnostikk. Blodbanken i Arendal er en del av
Laboratorieavdelingen i Arendal og utfører ca. 3000 blodgivertappinger,
fremstiller blod og blodprodukter og utfører blodtypeserologiske undersøkelser.
I Flekkefjord er blodbanken en del av Avdeling for medisinsk service.
Der utføres det ca. 400 erytrocyttaferesetappinger og enkle
blodtypeserologiske undersøkelser. 

Blodbankene har døgnkontinuerlig vaktordning for bioingeniører. Legene har p.t.
dels hjemmevakt (bakvakt for LIS), dels generell beredskap.

Dersom du er interessert i å lese litt om og gjøre deg litt mer kjent i landsdelen vår kan du klikke her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre medisinske driftsoppgaver
 • Gi faglige råd til rekvirenter og ledelse
 • Lære opp og veilede leger i spesialisering og annet personell
 • Drive forskning og utvikling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som norsk spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin (leger i siste del av spesialisering kan også søke). Søkere uten norsk godkjenning må søke om dette på helsedirektoratet, klikk her for å komme inn på nettsiden deres for å søke
 • Forskningskompetanse er ønskelig
 • Praksis innenfor immunologi og transfusjonsmedisin etter spesialistgodkjenning er en fordel
 • Utdanning og erfaring innenfor ledelse og administrasjon er en fordel
 • Må beherske skandinavisk språk eller engelsk og være villig til raskt å lære norsk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Gode fagkunnskaper og faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ønsker å bidra til utvikling av faget gjennom aktivt utviklings- og forskningsarbeid

Vi tilbyr

 • Allsidig virksomhet
 • Et godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Mulighet til å bidra til utviklingen av faget ved Sørlandet sykehus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Christine Torsvik Steinsvåg
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 38 07 35 02
Navn: Lene Haugen Tryland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 07 61 09
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image