Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har nå ledig 100 % fastlegevikariat ved Rennesøy legekontor. Vikariatet har en varighet på 12 måneder fra oppstart.

Rennesøy legekontor er lokalisert i vakre omgivelser på Vikevåg, ca. 25 minutters biltur fra Stavanger sentrum. Legekontoret driftes kommunalt, med til sammen fire spesialister i allmennmedisin og en LIS1-lege. I tillegg er det ansatt tre dyktige sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse, hvorav en diabetessykepleier og en sårsykepleier.

Legekontoret er godt utstyrt og samlokalisert med helsestasjon, kommunal psykolog og jordmor. Det er svært gode samarbeidsforhold på legekontoret og det er blant annet ukentlig avsatt tid til internundervisning. Legekontoret har også daglegevakt-funksjon for Rennesøy. 

Legesenteret driftes av avdeling for kommunale legetjenester som er organisert i direktør området Helse og velferd, med helsesjef som øverste medisinsk faglige ansvarlige. 

Du er velkommen til å ta kontakt dersom du er interessert eller har spørsmål om stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver inkluderer pasientbehandling som fastlege samt andre relevante oppgaver 
 • Du vil ha et helhetlig legeansvar for pasientene 
 • Du får mulighet til å ha legevakt i Ryfylke hvor du jobber selvstendig og i team med hyggelig og kompetent ambulansepersonell på ambulansebåten Rygermedic 
Kvalifikasjoner
 • Gyldig lege autorisasjon uten begrensninger   
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon  
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges  
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse   
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål  

Personlige egenskaper
 • Du bidrar til gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig   
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet   
 • Du bidrar med engasjement i et tverrfaglig miljø 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlege tjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder.   
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg   
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksis fravær for emnekurs for deg i ny ordning  
 • Hjem-jobb-hjem kollektivordning og gratis bruk av bysykler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale. Stillingskode 852700 Lege/ 852701 Legespesialist
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktperson
Navn: Åse Straumstøyl
Tittel: Seksjonssjef kommunale legetjenester
Telefon: 416 26 611
E-post: ase.straumstoyl@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Rennesøy legekontor
Seljebakken 4
4150 RENNESØY