Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune er landets 5. største kommune med over 130 000 innbyggere og 127 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor.

Vi har nå to ledige næringsdrevne fastlegehjemler ved Tanum legekontor da to av våre dyktige og hyggelige fastleger skal gå av med pensjon. Legekontoret er en veletablert 4-legepraksis beliggende på Tanum/Slependen i Vestre Bærum. Legekontoret ble opprettet i 1983 og har vært drevet av de samme fastlegene siden da. Legekontoret er samlokalisert med Tanum og Jong seniorsenter.

I tillegg til 4 legekontorer er det tre rom til sårbehandling, kirurgi og GU. Det er et stort laboratorium/resepsjon samt spiserom og et stort venterom med lett tilgang fra gateplan og parkering. Det er gode parkeringsmuligheter med gratis parkering, og det er kort avstand til offentlig kommunikasjon med både buss og tog. Legekontoret er organisert som et DA og har en langsiktig leieavtale med Bærum kommune.

Legekontoret bruker Infodoc Plenario journalsystem som er knyttet opp mot norsk helsenett, og legekontoret er utstyrt med moderne lab-fasiliteter, EKG, spirometri og utstyr til måling av 24 timers blodtrykk. Fastlegehjemlene som skal overdras er veletablerte og har stabile pasientlister.

Legekontoret har en velfungerende kollegial fraværsordning, som er organisert som klinisk smågruppe. Legekontoret er opptatt av å drive effektivt og med høy faglig standard, og har sykepleier og helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse. Det legges stor vekt på et godt arbeidsmiljø og det holdes felleslunsj daglig.

Legekontoret søker etter kollegaer som har hjerte for allmennmedisin og som har lyst til å gå inn i en veldrevet praksis.

Bærum kommune legger stor vekt på å sørge for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Bærum får du ved oppstart tilbud om individuell ALIS avtale og raskt tildelt veileder som tilbyr tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulig å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen, inkludert institusjonstjeneste ved Mariehaven helsehus og mottak.

Velkommen til oss!


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Tanum legekontor
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelser er på 1700 og 1150 pasienter
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Egen veileder med ansvar for LIS3
Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter ved Folkehelsekontoret/enhet for administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: 48 25 92 69
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Navn: Thomas Fuglerud
Tittel: Tjenesteleder ved Folkehelsekontoret
Telefon: 456 14 244
Arbeidssted
Tanum legekontor
Gamle Tanumvei 66
1341 SLEPENDEN