Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel er ledig fra juni 2024 ved Gullgruven legekontor, Gullgruven senter, 5132 Nyborg

Praksisen er lokalisert i delikate og moderne lokaler i Gullgruven kjøpesenter. Lokalisasjon i selve kjøpesenteret byr på trivelige og hensiktsmessige omgivelser - godt likt av både ansatte og pasienter. 
Det er gratis parkering for ansatte.
Legesenteret har 2 leger og 2 helsesekretærer og er organisert som et aksjeselskap med aksjonæravtale. 

Nåværende listetak er på 1800 pasienter - pr. nå 1840 pasienter. Bergen kommune kan være behjelpelig dersom det ønskes en mindre liste. 

Legesenteret er velutstyrt og veldrevet. Legesenteret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett med hjemmekontorløsning, e-resept,  og har velutviklet elektronisk kommunikasjon for henvisning, epikriser, intern og ekstern laboratorierekvirering og -svar, elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien og andre kommunale samarbeidspartnere, spesialister og pasienter.  Velutstyrt laboratorium med alle relevante hurtigtester,  EKG, spirometri, 24-timers blodtrykksmåler.  Convene (Pasientsky) tar seg av fakturering. 

Det forutsettes at praksisen  fortsetter i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsetter at hjemmelshaver trer inn i nåværende aksjonæravtale med den andre legen i praksisen før inntreden i gruppepraksisen.  


Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • Utkjøpsgaranti: innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aud Marie Hoel
Tittel: Fastlege
Telefon: 90056923
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
Navn: Sondre Solnørdal
Tittel: Rådgiver
Telefon: 40810371
E-post: sondre.solnordal@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Liamyrane 1
5132 NYBORG
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image