Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut en fastlegehjemmel med for tiden 450 listeinnbyggere. Listen kan utvides til inntil 900 listeinnbyggere etter avtale. Tiltredelse etter nærmere avtale.

GMS Legekontoret er et veletablert og meget veldrevet kontorfellesskap med 9 fastleger i spredd alder, 5 dyktige sekretærer, med mye å gjøre og kostnadseffektiv drift. Kontoret har lyse og trivelige lokaler i Jessheim sentrum, i en av Norges raskest voksende kommuner. Kontoret er godt utstyrt. Gode kolleger, mange års driftserfaring og trofaste pasienter er våre viktigste ressurser - velfungerende CGM Journal, lab og skadestue er gode daglige verktøy.

Det er fysioterapeuter, psykologer, flymedisinsk kontor, alternative behandlere og apotek i samme hus. Kort veg til buss, tog og fly og rikelig parkering for pasienter og ansatte gjør det lett å komme til og fra.

Våre arbeidsrutiner og organisering gjør det mulig å kombinere arbeid, familieliv og fritid. Tilrettelegging for drift er organisert i et sameie med alle legene som medeiere, i leide lokaler med gunstige vilkår. Ny kollega må tiltre kontorets interne samarbeids- og sameieavtale før inntreden i hjemmelen. Noen kolleger ved kontoret ønsker å redusere egne lister, slik at det er mulig å øke antall pasienter på listen. Dersom du er under spesialisering, tilbyr kommunen ALIS-avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Deltagelse i interkommunal legevakt ved ny og moderne legevakt
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges, men for tiden er det ingen kommunale oppgaver lagt til hjemmelen.
 • Deltagelse i drift av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnus/LIS1
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
 • God klinisk vurderingsevne

Personlige egenskaper
 • Empati og gode samarbeidsevner
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Evne til å bidra til utvikling og nyskaping i kontorets tjenestetilbud
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det legges stor vekt på gjenværende legers uttalelse, j.fr. ASA 4310, pkt 5.5.

Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale med Ullensaker kommune.
ALIS-avtale for lege i spesialisering i allmennmedisin, som blant annet inkluderer refusjon av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og praksiskompensasjon i forbindelse med gjennomføring av læringsaktiviteter og veiledning.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke skal legges ved søknaden. Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trine Berg Larsen
Tittel: Fastlege
Telefon: 90044787
E-post: berg.larsen.trine@gmail.com
Navn: Einar Kristian Borud
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48491721
E-post: einar.kristian.borud@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Trondheimsvegen 60
2050 JESSHEIM