Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Da håper vi du søker stilling som lege i spesialisering (LIS) hos oss!

Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 110 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon døgnbehandling i Lovisenberggate 4 og Psykiatrisk Legevakt i Storgata 40.

Vi har nå ledig to vikariater for lege i spesialisering ved hhv Seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon psykose- og akuttbehandling. Ønsket tiltredelse 01.03.24 eller etter avtale, varighet 1 år.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk er inndelt i tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker - og en gruppeenhet. Hver enhet har ca. 15 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester. Pasientergruppen har et bredt spekter av moderate til mer alvrolige psykiske lidelser som utredes og behandles individuelt eller i gruppe.

Psykosepoliklinikken er inndelt i to enheter, en for tidlig intervensjon og en for psykosebehandling, samt to Fact team. Stillingen
vil knyttes opp til enheten for psykosebehandling. Pasientene har alvorlige
psykiske lidelser, med ulik funksjon, mange med ruslidelser og pasienter som er
underlagt tvungent psykisk helsevern. LIS skal delta i utredning og
behandling av pasientene og etablering av tiltak utenfor
spesialisthelsetjenesten

Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten psykiatri.. 

Er du allmennlege og trenger erfaring fra psykiatri oppfordrer vi også deg til å søke.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Inspirerende og lærerikt arbeid med utredning/vurdering/diagnostikk og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Veiledning og undervisning internt og av samarbeidspartnere kan tilkomme
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Stillingen inneholder ikke vaktarbeid utover ordinær dagtid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring fra arbeid med pasientgruppen i psykisk helsevern vil bli vektlagt

  Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og variert arbeid i et periodevis hektisk miljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Veiledning og undervisning i hht spesialistutdanning i psykiatri
 • Mulighet til å delta i forskningsprosjekter
 • Hyggelig arbeidsmiljø
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete Jorunn Sølvberg Larsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23023300
E-post: grjlar@ous-hf.no
Navn: Christine Therese Bull Bringager
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23023300
E-post: uxchng@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Nydalen DPS, Oslo universitetssykehus HF
Gullhaugveien 12
0484 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image