Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig fast stilling som LIS 3 ved avdeling for blodsykdommer.

Avdeling for blodsykdommer gir behandlingstilbud til 550 000 innbyggere. Til det har vi 20 senger og en
poliklinikk med ca 20.000 konsultasjoner i året. Enheten har også poliklinisk
aktivitet på Ski sykehus og LHL Gardermoen. Avdelingen har 14,5 overlegeårsverk. 
Trombosepoliklinikk betjenes av LIS under supervisjon av overleger med spesialkompetanse innen trombose og hemostase. Klinisk
forskning er integrert i den daglige virksomheten.

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av alle hematologiske sykdommer og lymfomer.
 • Veiledning / supervisjon.
 • Arbeidet er delt mellom hematologisk poliklinikk, trombose poliklinikk og sengepost.
 • Deltakelse i vaktordning i akuttmottaket.

Kvalifikasjoner

 • God kunnskap og stor interesse for arbeid med blodsykdommer.
 • PhD med tema innen blodsykdommer.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Evne til å samarbeide i team.
 • Evne til å takle en hektisk arbeidsdag.
 • God kommunikasjonsevne.
 • Selvstendighet.
 • Fleksibel og positiv. 

Vi tilbyr

 • Stort hematologisk fagmiljø med engasjerte og hyggelige kollegaer. Gode muligheter for faglig-, forskning- og karriereutvikling.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anders Engebretsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90074543
E-post: anders.engebretsen@ahus.no
Navn: Ellen Elisabeth Brodin
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92482948
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Blodsykdommer
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog
Søk på stillingen