Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg.  Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har en allmennpsykiatrisk døgnpost, en transdiagnostisk (metodespesifikk) døgnpost, en psykosepost og åtte poliklinikker, i tillegg til en seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling, samt to seksjoner for kontortjeneste.

Psykosepost er en åpen døgnpost med 20 sengeplasser som utreder, diagnostiserer og behandler pasienter med psykose eller spørsmål om psykoselidelse.  Vi har en tverrfaglig individuell tilnærming til pasienten med engasjerte fagpersoner. Vi har et godt samarbeidsklima og et ivaretagende miljø. Seksjonen tilstreber brukermedvirkning i så stor grad som mulig innenfor våre rammer. Miljøterapi, relasjonsarbeid og samarbeid med familie, pårørende og førstelinjetjenesten er sentralt ved innleggelse. Vi samarbeider tett med psykosepoliklinikkene i DPS og de lukkete akuttpostene i Psykiatrisk sykehusavdeling for å tilby pasientgruppen sammenhengende og gode forløp i spesialisthelsetjenesten. I posten får du et tverrfaglig kollegium med to andre overleger, leger i spesialisering, psykologspesialist, psykologer i spesialisering, fysioterapeut, sosionom, erfarne sykepleiere/vernepleiere samt miljø terapeuter og miljøarbeidere med ulik kompetanse 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger 
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er en godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri, men leger med kort tid igjen til ferdig spesialisering i psykiatri oppfordres også til å søke
 • Kunnskap om psykoselidelser og spesialisthelsetjenesten
 • God kunnskap om Psykisk helsevernloven og tvungent psykisk helsevern
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God digital kompetanse og god systemforståelse 

Personlige egenskaper

 • Du bidrar positivt inn i vårt samarbeidende arbeidsmiljø
 • Du har evne og lyst til å jobbe strukturert, fleksibelt, selvstendig og i team
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling 
 • Du bidrar aktivt til faglig og organisatorisk utvikling 
 • Du har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen   

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.    

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Line Theodor Rafaelsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 980 53 920
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 934 39 871
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 413 06 568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykosepost, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy