Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

UNN har ledig vikariat for lege i spesialisering i karkirurgi i perioden 01.03.24 - 31.12.24, med muligheter for forlengelse.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i karkirurgi. Utdanningen vil foregå i Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, og ved rotasjon til øvrige kirurgiske avdelinger i UNN dersom det er behov for common trunk tjeneste. Avdelingen har også thoraxkirurgisk utdanning og lege i spesialisering i karkirurgi vil også bli engasjert i thoraxkirurgiske prosedyrer og pasienter. Avdelingen har nært samarbeid med intervensjonsradiologi.

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling har ansvar for karkirurgien for Troms og Finnmark. Avdelingen er en del av Hjerte- og lungeklinikken, som også omfatter Hjertemedisinsk avdeling, Lungemedisinsk avdeling, og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling. Lege i spesialisering vil alt etter erfaring/behov enten gå i generell kirurgisk primærvaktsjikt eller kar/thorax kirurgisk mellomvaktsjikt.

Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå. Derfor har utdanningen av legespesialister spesielt fokus på opplæring i pasientforløp og pasientsentrerte helsetjenester basert på kunnskapsbasert, moderne diagnostikk og behandling. Utdanningen inneholder derfor tydelige krav om deltakelse i utdanning og forskning.

Kvalifikasjoner

  • norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
  • beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

  • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Jakobsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97063949
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø