Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved nevrologisk avdeling på sykehuset Namsos har vi 7 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering (LIS). Avdelingen har vakt med ansvar for øyeblikkelig hjelp, poliklinikk, dagenhet, nevrofysiologisk laboratorium, sengepost for generell nevrologi og slagenhet.
Sykehuset ligger i den nordre delen av Trøndelag fylke, i Namsos by, nært flyplass, buss og båt. Som LIS i nevrologi hos oss vil du tidlig bli involvert i klinisk arbeid. Sammen med våre spesialister i nevrologi blir din jobb å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med nevrologiske sykdommer. Vårt legeteam er lite og samlokalisert. Vi har høyt fokus på LIS-utdanning, gode arbeidsforhold og faglig utvikling. Avdelingen er aktiv med klinisk forskning og utdanning av medisinstudenter.
I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med mange dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Helse Nord-Trøndelag HF sine fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell. 

Vi søker nå etter deg som ønsker å spesialisere deg innen nevrologi! 
Helse Nord-Trøndelag tilbyr LIS-utdanning innen 26 spesialiteter. Foruten spesialitetene  psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, må alle ha spesialiseringstid på universitetssykehus for å fullføre kliniske læringsmål del 3. Helse Nord-Trøndelag har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital. Du finner mer informasjon om dette her. Du kan lese mer om spesialisering i nevrologi her. 
Vi håper du vil søke og bli en del av denne fine gjengen vår på Nevrologisk Avdeling!

Arbeidsoppgaver

 • Vaktarbeid i samarbeid med overlege som har bakvakt. LIS går i en 6-delt vaktplan med hjemmevakt fra 18.00-08.00.
 • Sengepostarbeid i samarbeid med overlege.
 • Delta aktivt i undervisning for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført Lege i spesialisering del 1
 • Gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en lege som ønsker å utdanne seg til spesialist i nevrologi med interesse for faget
 • Du må være punktlig og pålitelig
 • Du må bidra til et godt faglig og sosialt miljø

Vi tilbyr

 • Et trygt og læringsfremmende arbeidsmiljø med lett tilgjengelige overleger og ledere.
 • Fullstendig utdanningsforløp for LIS 3 i nevrologi 
 • Fast veileder og veiledningssamtaler 1 gang hver måned
 • En dag fordypning annenhver uke i fast rotasjon
 • Fast undervisning for leger i spesialisering 2 ganger per uke (90 minutter)
 • Fokus på oppnåelse av læringsmål og aktiviteter inkludert opplæring i prosedyrer (spinalpunksjon, ultralyd halskar, nerveblokader, botulinumtoxin behandling på nevrologisk indikasjon med mer)
 • God tilrettelegging for deltakelse på kurs i nevrologi.
 • Individuell utdanningsplan inkludert avtale for fullføring av utdannelse (til sammen 1 år) ved Universitetssykehuset i Trondheim; St. Olavs hospital.
 • Rullerende arbeidsplan hvor det tilstrebes normert arbeidstid.
 • Muligheter for deltakelse i klinisk forskning innenfor nevrologi.
 • Mulighet for deltakelse i undervisning av medisinstudenter.  
 • Mulighet for opplæring i ultralydveiledet botulinumtoksin behandling, oppfølging av pasienter med vagusnevrestimulator og avansert parkinsonbehandling samt kontroll av VP-shunt.
 • En sosial avdeling både i og utenom arbeidstid. 
 • Et naturskjønt nærområde med gode muligheter for friluftsliv, jakt, fiske, kayak, dykking, sykling, ski med mer.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Anna Grav
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74215535
Navn: Laila Elverum
Tittel: Seksjonsleder
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologi Namsos, Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos
Hvikvegen 8
7800 NAMSOS
Søk på stillingen