Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avdeling for Spiseforstyrrelser - Avdelingen har 16 plasser for voksne pasienter med ulike spiseforstyrrelser. Pasientene har hatt langvarige spiseforstyrrelser der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. De har ofte komorbide lidelser som medfører utfordringer i diagnostikk og behandling. Vi har et godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Vår behandling er basert på to modeller for spiseforstyrrelser, kognitiv atferdsterapi og selvmedfølelsesfokusert terapi. Stillingen inngår i et tverrfaglig team med selvstendig ansvar for individualterapi, ulike gruppeterapier og somatisk oppfølging. Behandlingen har basis i integrerte modeller med ulike strukturerte terapiøkter. Disse er faglig forankret i kognitiv terapi, systemteori og traumeteori. Miljøterapi står sentralt. Vi har fokus på forbedring og endring av behandling til målgruppene. 
Avdeling for Familiebehandling- Avdelingen har opptil 12 plasser med hovedvekt på par- og familiebehandling for familier hvor de voksne har psykiske lidelser som angst, depresjon og traumelidelser i moderat til alvorlig grad. Samtidig med et dysfunksjonelt familiesamspill. Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming som ramme, der kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger blir brukt. Vi er i et fagutviklingsarbeid og implementerer Emosjonsfokusert parterapi som spesifikk modell. Vi har det siste året også utviklet et Familiebasert tilbud(FBT) til unge med spiseforstyrrelser i samarbeid med avdeling for spiseforstyrrelser. Denne behandlingen er fortsatt i utvikling. Vi har et godt faglig behandlingsmiljø ,med høy kompetanse innen fagfeltet.- Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie. Avdelingen har et elektronisk pasient tilbakemeldingsverktøy M-POQ som legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.
Begge avdelingen har tett samarbeid med Forskingsinstituttet på Modum Bad. Det arbeides med å utforske, kartlegge og modifisere opprettholdende faktorer for lidelsene. Et fokus er fortløpende kompetanseutvikling basert på systematisk klinisk forskning og evaluering av behandlingsprogrammene. Stillingene byr på muligheter for å delta i dette og annet prosjektarbeid.

Vi har to 100% faste stillinger som LIS på hhv avdeling for spiseforstyrrelser og avdeling for familiebehandling
Vi har spennende muligheter for deg som har lyst til å inngå i et tverrfaglige behandlingsteam, til å arbeide psykoterapeutisk med pasienter over tid, og i samarbeid med en terapeut drive grupper. Det legges stor vekt på opplæring og veiledning. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad. Internundervisningen for LIS foregår i samarbeid med psykiatrisk avdeling Blakstad. Det er satt av en dag pr. uke til undervisning og fordypning for LIS leger.
LIS inngår i 7-delt forvaktsturnus.
Ønsker du spesialiseringsløp i psykiatri? Les mer her
Utdanningsplan: Les mer her: 
Arbeidsoppgaver:
 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Medisinskfaglig ansvar 
Vi ønsker oss en kollega som har:
 • Interesse for fagfeltet spis eller familiebehandling
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God norsk språk- og kulturforståelse
 Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr:
 • Et engasjerte fagmiljøer med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • En lærerik stilling innenfor spennende fagfelt
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak
Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.
Søknad:
Vi ber om at du søker elektronisk. Skriv i søknadsteksten hvilken avdeling du først og fremst ønsker.
Kopier av vitnemål og attester legges frem ved intervju.
 
Vi intervjuer fortløpende.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Avdeling for spiseforstyrrelser, Avdeling for familiebehandling
Kontaktperson
Navn: Johan Dahl
Tittel: Leder avdeling for spiseforstyrrelser
Telefon: 40029395
Hjemmeside
Arbeidssted
Modum Bad Vikersund
Badeveien
3370 VIKERSUND