Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim. 

Ved Midtbyen legesenter er en ledig fastlegehjemmel fra 1. juni 2024. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 1000 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. Ny lege må godta senterets internavtale. 

Midtbyen legesenter er et meget veldrevet 6-legesenter som holder til i Midtbyen i Trondheim. Senteret ligger i byens gågate, Nordre gate 6, med nær tilgang til kollektivtransport samt det Midtbyen har å by på av butikker, restauranter mm. Lokalene er nyoppusset og praktisk utformet, med blant annet syv legekontorer, godt utstyrt laboratorium og flere undersøkelsesrom. Senteret er kjent for å ha et godt arbeidsmiljø og erfarne, dyktige helsesekretærer. Det er månedlige personal- og styremøter og faste tidspunkt for internundervisning. Webmed benyttes som journalsystem, Helsenorge som kommunikasjonsplattform med pasientene og Relevio for administrasjon og HMS. Legene ved senteret kan være behjelpelige med veileder ved behov for ALIS. 

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. juni 2024. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Tor Magne Johnsen, mobil 926 87 779 eller kontaktperson på senteret Olav Mørkved Hellenes, mobil 994 45 389. 

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten.
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke er en del av den individuelle avtalen til fastlegene. Alle leger gis midlertidig fritak fra kommunal oppgave det første året ved overtagelse av hjemmel.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Marie Hembre
Tittel: Konsulent fastlegeordningen
Telefon: 475 07 036
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 952 09 113
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Konst. enhetsleder
Telefon: 911 12 763
Arbeidssted
Nordre gate 6
7011 TRONDHEIM