Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker nå leger som ferievikarer i 100 % stilling. Stillingene er tilknyttet Helsehuset Sarpsborg og sykehjem. Arbeidstid er dagtid hverdager med helgevakter etter ordning. Den ene stillingen er tilknyttet fengselshelsetjenesten ved Ravneberget fengsel. I tillegg er det ledig vikariat ved sykehjem fra februar/mars.
Stillingene ligger under under Avdeling kommunale legetjenester. Avdelingen består av legetjenestene i helsehus, sykehjem, demensteam og fengselshelsetjenesten. Det er tilknyttet legestillinger til alle sykehjemmene på virkedager. Helsehuset har korttidsplasser, inkludert kommunal akutt døgnavdeling (KAD), palliative plasser og rehabiliteringsplasser. 

Arbeidsoppgaver
Oppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende. Det er tett samarbeid med dyktig og engasjert helsepersonell på avdelingene. Det er varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet.
Legene er en del av et felles kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær. Fagsystemet Gerica benyttes som elektronisk pasientjournal.

Kvalifikasjoner
Det er ønskelig med norsk autorisasjon som lege med godkjent LIS1 tjeneste, men leger som venter på LIS1 med klinisk erfaring kan også tilsettes.

Personlige egenskaper
Stillingen krever evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og instanser med en løsningsorientert tilnærming til beste for pasientene.
Vi har fokus på et raust, kollegialt og godt arbeidsmiljø. Det er viktig at den som ansettes ønsker å bidra til dette.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig.
Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Egen lønnsstige for leger i Sarpsborg kommune.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant kompetanseutvikling.
Mulighet for overlegepermisjon etter Legeforeningens kriterier.
Hyggelig kollegium i et større legemiljø.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rebecca Skauge
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 918 58 181
E-post: rebecca.skauge@sarpsborg.com
Navn: Henrik T Widnes
Tittel: Medisinskfaglig overlege
Telefon: 472 43 598
E-post: henrik-theodor.widnes@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling kommunale legetjenester
Roald Amundsens gate 17
1723 SARPSBORG