Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ønsker du utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS?

Vi søker overlege da en av våre overleger dessverre slutter hos oss for å gå over til en annen stilling i Ahus. Den ledige stillingen er ved seksjon for Tidlig Intervensjon og Rehabilitering, TIRe, ved DPS Nedre Romerike.

DPS Nedre Romerike ligger nær Oslo i Lillestrøm på Åråsen stadion, 20 min. med bil fra sentrale Oslo og 11 min. med tog fra Oslo. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen med hyppige tog-/bussavganger og tilgang til bysykler og el-sparkesykler. Det er også hyppige bussforbindelser hit. Avdelingen deler lokaler med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikken.

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø med ca. 180 årsverk fordelt på døgnseksjon, fem polikliniske seksjoner og en kontorfaglig seksjon. Opptaksområdet er kommunene på Nedre Romerike med et folketall på ca. 190 000. TIRe er en av de fem polikliniske seksjonene.

TIRe har 23 behandlerstillinger som p.t.  er besatt av 6 overleger/spesialister i psykiatri og 1 LIS i tillegg til psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionom. De ulike faggruppene har noen felles arbeidsoppgaver, i tillegg til at de har fagspesifikke bidrag i utredning og behandling. TIRe består av 3 team, ett team for tidlig intervensjon og to team for rehabilitering. Målgruppen er pasienter med psykoselidelser og pasienter med bipolar lidelse type I og komorbide lidelser. Vi gir tilbud om utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering til målgruppen. Behandlingstilbudet består av ulike terapiformer, eksempelvis kognitiv terapi, psykoedukativt gruppetilbud, kunnskapsbasert familiesamarbeid, medikamentell behandling, sosioøkonomisk tilrettelegging/oppfølging og IPS (individuell jobbstøtte) m.m. Vi har et utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, fastlege, NAV og andre samarbeidspartnere som psykiatrisk akuttavdeling og avdeling spesialpsykiatri. TIRe jobber oppsøkende/ambulerende ved behov.

Vi har ansvar for pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon.

Vi tilstreber å holde oss oppdatert på det siste innen psykosefeltet. Vi har årlige psykosenettverksdager og interne fagdager. Vi samarbeider med forskningsavdelingen. og hvor siste prosjekt dreide seg om pårørendesamarbeid.

Overlegestillingen er ved tidlig team som med denne overlegestillingen har to overleger. De 5 andre overlegestillingene ved TIRe er besatt. Vi tar gjerne imot søkere som nærmer seg slutten av sin spesialisering i psykiatri.

Avdeling DPS Nedre Romerike har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp. Som en del av denne satsingen er avdelingen, i samarbeid med Lillestrøm kommune for tiden i en prosess med å etablere FACT-team. Overlegene ved TIRe vil kunne få arbeid tilknyttet dette som en av sine arbeidsoppgaver.

Alle søkere bes søke elektronisk.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Stillingen er ledig fra 09.04.24.

Arbeidsoppgaver

 • Vi ønsker at du skal bidra inn i teamet med legespesifikk kompetanse.
 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter.
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern.
 • Bidra med spesialistkompetanse knyttet blant annet til spesialistmedvirkning i pasientforløp samt veiledning for LIS.
 • Deltakelse i vaktordning kan være aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Psykiater med norsk autorisasjon.
 • Bred klinisk erfaring er ønskelig.
 • Interesse for og erfaring med målgruppen.
 • Gjerne utdanning og eller erfaring innen kognitiv terapi.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Gjerne erfaring med ACT/FACT. 

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og terapeuter.
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En stilling i et tverrfaglig høyt kvalifisert faglig miljø, med fokus på fagutvikling og psykosebehandling av god kvalitet.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS.
 • Et arbeidsmiljø preget av humor, kollegial støtte og lagånd.
 • Gode velferdstilbud for ansatte.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud. Sykehuset har egen revygruppe.
 • Mullighet for bolig
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Berit Borsheim Sørensen
Tittel: Overlege
Telefon: 63894090
Navn: Helga Synnøve Fjørtoft
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 99627551
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Nedre Romerike seksjon psykosepoliklinikk, Akershus universitetssykehus HF
C. J. Hansens vei 1
2007 Kjeller