Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vår overlege i Tips Ung-teamet har permisjon og vi søker etter overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i ett 6 måneders vikariat ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, seksjon BUP Oslo Syd, enhet Spesialenheten. Vikariatets arbeidsoppgaver vil i hovedsak være knyttet til utredning og behandling i pasientforløp for psykose for barn og unge i et godt etablert Tips Ung-team. Tips Ung er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, kliniske barnevernspedagoger/sosionomer og overlege.

Spesialenheten har 2 overlegestillinger med arbeidsoppgaver knyttet til et Tips Ung-team og et Ambulant Intensivt-team. Seksjon Bup syd har til sammen 14 overlegestillinger og 6 leger i spesialisering. Legegruppen møtes jevnlig og det er et godt og støttende legekollegium på tvers av enhetene. 

Seksjon BUP Syd består av BUP Søndre Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Nordstrand og Spesialenheten med TIPS Ung-team, Ambulant Intensiv-team og Lavterskel-team, samt en Kontorfaglig enhet som gir behandlerstøtte. Vi er lokalisert i nybygde lokaler på Mortensrud, og er samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. BUP Syd har flere spesialiserte fagteam som er organisert i matrise på tvers av enhetene. Vi har matriseteam for sped- og småbarn, DBT-behandling, OCD-behandling, og spiseforstyrrelser, samt kompetanseteam for nevroutredning, traumebehandling og familieterapi.

Bup Syd har svært kompetente og hyggelige medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Hver geografiske enhet har 4 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger, i tillegg til psykologspesialister, psykologer, pedagoger og sosionomer/barnevernspedagoger.

Spesialenheten tilbyr utredning og behandling til barn og ungdom fra alle de tre bydelene i Bup Syd; Søndre Nordstrand, Østensjø og Nordstrand. Det forutsetter et nært samarbeid med bydel, skole/barnehager, helsestasjon, PPT, barnevern og fastleger.

Vi legger vekt på faglig kvalitetsutvikling, internopplæring i behandlingsmetodikk, brukerevaluering samt fagutvikling for den enkelte medarbeider.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder må fremlegges ved ansettelse.

Vikariatets lengde er 6 mnd, med mulig oppstart 01.02.2024/oppstart kan avtales nærmere.

Arbeidsoppgaver

 • Tidlig oppdagelse, utredning og behandling av psykose og risikotilstander hos barn og ungdom med deres familier
 • Tverrfaglig teamarbeid hovedsaklig i ett svært godt etablert Tips Ung-team
 • Samarbeid med relevante samarbeidspartnere i bydel og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Undervisning internt, for samarbeidspartnere og pårørende
 • Kan påregne relevante oppgaver for spesialist i psykiatri, herunder veiledning, rådgivning, spesialistuttalelser m.v. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp eller leger med annen spesialisering kan komme i betraktning
 • Bred kompetanse i undersøkelses- og behandlingsmetoder i psykiatrifeltet
 • Erfaring med utredning og behandling av psykoseproblematikk
 • Behersker norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er en medarbeider som er interessert i fagfeltet og som liker både å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er fleksibel og har god tilpasningsevne
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du har god arbeidskapasitet og tåler høyt tempo
 • Du er strukturert, ryddig og har gode ferdigheter i organisering av eget arbeid
 • Du har evne og lyst til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet
 • Du har evne til å skape trivsel og bidrar positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • En spennende mulighet for erfaring fra psykosefeltet for barn og ungdom i ett svært godt etablert Tips Ung-team
 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sosionomer, pedagoger og barnevernspedagoger
 • Et stort legemiljø i seksjonen med nå 14 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger
 • Spennende fag- og samarbeidsmuligheter i forbindelse med samlokaliseringen av fire BUP enheter, DPS og RUPO
 • Mulighet for fagutvikling 
 • Internundervisning
 • Legespesifikk undervisning tilbys i avdelingen og på seksjon
 • Vi har universitetsfunksjon og driver undervisning og veiledning internt og eksternt
 • Konkurransedyktig lønn og arbeidsbetingelser
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår
 • Mulighet for forlengelse

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Veronica Beate Rogne Rønnberg
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90738220
E-post: uxvrnn@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Spesialenheten BUP Oslo Syd, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks Vei 6
1281 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image