Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.

Avdeling for patologi dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen og har et meget stort og variert diagnostisk materiale.  Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon i patologi for hele spesialistutdanningen. 

Vi har nå ledig én fast stilling og to vikariater av 1 års varighet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene følger av utdanningsprogram for spesialistutdanning i patologi. Den som ansettes må delta i avdelingens løpende rutineoppgaver, herunder makrobeskjæring av preparater, histologiske undersøkelser med tilhørende spesialundersøkelser, frysesnitt, cytologisk diagnostikk og obduksjon. Det forventes aktiv deltakelse i avdelingens internundervisningsprogram. 

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert gjennomført LIS1-utdanning 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Svært gode norskkunnskaper og formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og til fellesskapets beste
 • Gode samarbeidsevner
 • Beslutningsdyktig, evne til å arbeide effektivt
 • Engasjert og målbevisst
 • Endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Individuelt utdanningsprogram med personlig veileder
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode bank, pensjons og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Marianne Brekke
Tittel: Overlege patologi
Telefon: (+47) 72573317
E-post: Marianne.Birgitte.Brekke@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for patologi
Harald Hardrådes gate 14
7030 TRONDHEIM