Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for bildediagnostikk er del av Klinikk for medisinsk diagnostikk, på tvers i Vestre Viken.
Avdelingen består av åtte seksjoner fordelt på fire sykehus – Ringerike, Kongsberg, Bærum og
Drammen. Avdelingen har ca. 400 ansatte.

 

Vil du være med på å forme bruken av kunstig intelligens for fremtidens radiologer?

Vår avdeling er ledende nasjonalt på å ta i bruk kunstig intelligens (KI) i klinisk hverdag. Dette bidrar til utvikling av radiologi som spesialitet, til et spennende arbeidsmiljø med fremtidsrettede nye oppgaver, og til enda bedre diagnostikk og pasientforløp for våre pasienter.

Som det første norske helseforetak, har vi tatt i bruk kunstig intelligens i diagnostikk av frakturer på våre sykehus, og vi har en ambisiøs plan om å implementere en rekke applikasjoner den nærmeste tiden.

For å gjøre dette på en god, effektiv og trygg måte er involvering av radiologer viktig. Vi har ansatt to KI-leger, og ønsker nå å øke teamet vårt med en stilling. KI-legene bidrar på mange måter, men spesielt med validering av løsninger, og implementering i legenes arbeidsflyt.

I forbindelse med dette søker vi etter en spesialist i radiologi, med spesiell interesse og entusiasme for kunstig intelligens. Erfaren LIS, som snart er ferdig spesialist, er også velkommen til å søke. Stillingen vil være delt med en stilling i klinisk drift. Arbeidsfordelingen mellom KI-satsningen og klinisk arbeid vil være etter avtale, men fortrinnsvis om lag 30/70. Ansettelsen vil være i Avdeling for Bildediagnostikk, med arbeidssted etter avtale. Det må påregnes reisevirksomhet mellom sykehusene våre. Samarbeid med leverandør og fagmiljøer ved andre helseforetak nasjonalt og internasjonalt blir viktig


Rette person vil være sentral i foretakets satsning på kunstig intelligens, og gi et vesentlig bidrag til 
teknologisk utvikling innen radiologi nasjonalt og internasjonalt. 

Er du rette person for oss?

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til teknisk implementering av applikasjoner, samt kvalitetssikring og evt.
  validering av applikasjoner.
 • Bidra til datafangst og forskning på nytte ved bruk av applikasjoner i driften.
 • Bidra til opplæring av våre ansatte og spre erfaringer nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i daglig drift innen alle modaliteter, inkl demonstrasjoner/MDT-møter, supervisjon/veiledning av LIS samt undervisning.
 • Deltakelse i gjeldende vaktordning etter avtale.
 • Bidra til godt samarbeid i alle retninger.
 • Bidra til egen og andres utvikling samt ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Erfaren LIS i radiologi eller spesialist i radiologi.
 • Interesse for og kunnskap om kunstig intelligens er ønskelig.
 • God formidlingsevne på norsk/annet skandinavisk språk er en forutsetning, gode engelskkunnskaper
  er en fordel.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Forskningskompetanse er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig og entusiastisk for fag, pasientbehandling, initiativ og engasjement for arbeidshverdagen i
  radiologi.
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik, løsningsorientert og utviklingsorientert.
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst, men med velutviklet lagånd.
 • Ønske om videreutvikling og faglig progresjon – personlig og for foretaket.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidshverdag og mulighet for å være sentral i utformingen av fremtidens radiologi i
  Norge.                                                                                                                                                                                                                   
 • Kontakt legeleder Bærum-Ringerike og legeleder Drammen-Kongsberg for mer informasjon om det
  kliniske arbeidet på de ulike sykehusene.
 • Usedvanlig trivelige kolleger og arbeidsmiljø.
 • Variert arbeid og rikelig spennende patologi i klinisk drift - her er lite rutinearbeid!
 • God kontakt med klinikere lokalt og radiologer i hele Vestre Viken.
 • En spennende organisering av legeressursene, med samarbeid i et stort fagmiljø på tvers i Vestre Viken.
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
 • Philips/Carestream RIS/PACS og e-talegjenkjenning (oppgradert RIS implementert i mai 2022) .
 • Ved spørsmål knyttet til KI-delen av stillingene: kontakt forsknings- og innovasjonsansvarlig Bjørn Anton
  Graff.
 • Ved spørsmål knyttet til klinisk del av stillingene, kan seksjonsleder Hege Brannsten (Legeseksjon
  Bærum-Ringerike) eller seksjonsleder Ingjerd Loe (Legeseksjon Drammen-Kongsberg) kontaktes

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hege Brannsten
Tittel: Seksjonsleder leger BS-RS
Telefon: 98631862
E-post: hege.brannsten@vestreviken.no
Navn: Bjørn Anton Graff
Tittel: forsknings- og innovasjonsansvarlig
Telefon: 47343108
E-post: BJGRAF@vestreviken.no
Navn: Ingjerd Loe
Tittel: Seksjinsleder leger DS-KS
Telefon: 93629747
E-post: Ingjerd.Loe@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BILDE Avd for bildediagnostikk
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image