Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker leder til 1 års vikariat som avdelingsoverlege/seksjonsleder - radiologi ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset HF.

Klinikken er lokalisert i Bodø, med enheter også i Lofoten og Vesterålen og består av 4 avdelinger, Bildediagnostisk avdeling, Laboratoriemedisinsk avdeling, Patologisk avdeling og Medisinteknisk avdeling.

Nordlandssykehuset er et sykehus med faglige ambisjoner og stor utvikling.
Vi søker etter en person som kan bidra til å organisere og utvikle staben videre i tråd med dette. Bildediagnostisk avdeling har en forholdsvis ung legestab med jevn alders- og kjønnsfordeling. Avdelingen består av 5 enheter: Brystdiagnostisk senter (BDS), Nukleærmedisinsk enhet og Radiologisk enhet i Bodø-, Lofoten- og Vesterålen, og tilbyr tjenester innen MR, CT, angio/intervensjon, ultralyd, generell radiologi, nukleærmedisin, klinisk mammografi samt screening.

Arbeidsoppgaver

Dette er en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver! Det er viktig at du er ansvarlig og helhetstenkende. Du må ha god organisasjonsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne. Avdelingsoverlege/seksjonsleder sitter i klinikksjefens ledergruppe.
En integrert og viktig del av stillingen er oppfølging av avdelingens LIS. Det er derfor viktig at du er en person som er tilstedeværende, samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende. Sammen med en utdanningsansvarlig overlege i 20% stilling, vil avdelingsoverlege/seksjonsleder ha ansvaret for oppfølging av LIS.
Du skal også ha et overordnet ansvar for at den medisinskfaglige virksomheten i egen stabsenhet er i overensstemmelse med lover og forskrifter samt leder- og personalansvaret for staben, herunder ansvaret for blant annet: 

 • Ansettelser
 • Oppfølging av arbeidsavtaler
 • Arbeidstidsplanlegging
 • Utviklingssamtaler
 • Tilrettelegging av spesialistutdanningen i fagområdet
 • Sykefraværsoppfølging

Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, evne til relasjonsbygging og forståelse for kulturens betydning for avdelingens utvikling. Avdelingen har en forholdsvis flat ledelsesstruktur, med påvirkning fra og involvering av de ansatte. 
Et stadig økende volum i antall undersøkelser gjør at en viktig del av arbeidet vil være ressurs- og målstyring samtidig som man legger til rette for å ta i bruk den utviklingen som skjer innenfor fagfeltet.
Det er på sikt ønskelig å jobbe mer organfokusert istedenfor modalitetsfokusert og det forventes at vikarierende avdelingsoverlege/seksjonsleder ivaretar de utviklingsprosesser som allerede er iverksatt.

Kvalifikasjoner

 • Det forutsettes norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi på tilsettingstidspunkt som avdelingsoverlege, eventuelt kunnskap om radiografi- og       radiologifaget som seksjonsleder
 • Du må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring er en fordel, men intern opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper

 •  Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner
 •  Vilje og evne til å lede.
 •  Ansvarsbevisst og tilpasningsdyktig
 •  Strukturert
 •  God arbeidskapasitet.
 •  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Godt arbeidsmiljø og høyt faglig fokus.
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Vi er lokalisert i Bodø, en by med en rivende utvikling og et hav av muligheter innenfor kultur og friluft.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Ane Odnæs
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 95931460
Navn: Jeanette Kjerpeseth
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95232441
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image