Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1100
  • Journal system: Pridok
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Det søkes etter fastlegevikar til Tune Legesenter på Grålum i Sarpsborg f.o.m 01.03.24 med anslått varighet på 6 måneder. Oppstart fra 01.02.24 kan være aktuelt. Mulighet for forlengelse kan diskuteres. Det vil ikke bli faste utgifter/leiekostnader for fastlegevikar. Kontoret har totalt 4 fastleger og 1 LIS1-lege som jobber 3 dager per uke, og den aktuelle listen har listetak på 1100 pasienter. Det er lagt opp til mulighet for en administrasjonsdag/studiedag per uke og 28 timer (3,5 dager) klinisk rettet pasientarbeid per uke. Dette kan justeres etter ønske og det er gode inntjeningsmuligheter.

Kontorets leger og helsesekretærer har gode erfaring med ivaretakelse av nye kolleger, opplæring og veiledning. Det å forsøke seg i selvstendig næringsdrivende allmennpraksis ved Tune Legesenter er trygt, både økonomisk, faglig og sosialt og vi har gode erfaringer fra våre LIS1 som trives svært godt med allmennmedisin og ofte fortsetter i faget. ALIS-løp i Sarpsborg kommune kan påbegynnes ved vikariater med varighet over 3 måneder inkludert mulighet til å søke om ALIS-tilskudd.

Tune Legesenter er et veldrevet legekontor med bla. separat gynrom, velutstyrt laboratorium, felles akuttrom, felles behandlingsrom og dame/herregarderobe med dusj. Legesenteret bruker journalsystemet Pridok. Det er gratis parkeringsmuligheter for ansatte samt knutepunkt for lokalbusser på utsiden og kort vei til E6 mot Oslo og Gøteborg.


Søker må ha gjennomført LIS1 og mestre norsk språk skriftlig og muntlig svært godt. Personlig egnethet vil vektlegges ved tilsetting.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Synne Ganerød
Tittel: Lege i spesialisering 1 (Distrikt)
Telefon: 46963433
E-post: synneganeroed@gmail.com
Arbeidssted
Tune Legesenter AS
Bjørnstadveien 2
1712 Grålum