Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Døgnseksjonen ved Distriktpsykiatrisk senter på Kongsvinger har ledig fast overlegestilling fra 01.03 2024.
Vi søker etter spesialist i psykiatri.
Stillingen er administrert underlagt seksjonsleder ved døgnseksjonen og faglig underlagt medisinskfaglig rådgiver.

DPS Kongsvinger har et ambulant akutt-team (AAT), og det er et godt etablert samarbeid mellom AAT og døgnseksjonen. Overlegen vil være medisinskfaglig ansvarlig for AAT. 
Døgnseksjonen har en overlegestilling, en Lege i spesialisering(LIS)/Lege uten turnus- stilling (LUT), en psykolog i spesialisering og en psykologspesialist som det samarbeides tett med i pasientbehandlingen. Avdelingen har 14 senger. Totalt har DPS Kongsvinger 6 overlegestillinger og 3 LIS-stillinger. 

Det er seks kommuner som ligger innenfor opptaksområdet.  

Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst. DPS Kongsvinger ligger kun èn times kjøring fra Oslo og det er god togforbindelse mellom Kongsvinger og Asker, og under en time fra Värmland i Sverige.

Vi kan tilby konkurransedyktig lønn.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vi søker deg som er engasjert og ønsker å være med på å videreutvikle behandlingstilbudet ved seksjonen. Det innebærer blant annet at du har ansvaret for:

 • Klinisk arbeid med pasienter; vurdering, utredning og behandling i tråd med overordnede krav og nasjonale føringer
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i møte med et tverrfaglig miljø
 • Deltagelse internt på seksjonen og ekstern med undervisning/veiledning inkl. veiledning til LIS/LUT
 • Å forholde deg til gjeldende føringer fra divisjonen
 • Overlegen har det medisinskfaglige ansvaret på seksjonen, men må være fleksibel til å kunne bidra i samarbeid med andre seksjoner på DPS Kongsvinger hvis det er behov for dette.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege. Spesialist i psykiatri
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig 
 • Det er ønskelig med en dreven psykiater som også har god erfaring fra somatikken. 

Personlige egenskaper

 • Ha engasjement til å prege utviklingen av avdelingen som helhet
 • Være fleksibel og ha vilje til et godt samarbeid på alle nivåer
 • Ha evnen til å ta ansvar, arbeide selvstendig og i team 

Vi tilbyr

 • Godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for tilrettelegging for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Dagarbeidstid
 • Ukentlige legemøter
 • Tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet.
 • Ahus/Kongsvinger har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud. Kongsvinger og nærkommunene satser på tilrettelegging av arbeidsplasser, barnehagetilbud, skole- og fritidsordninger, rimelige boliger etc. 
 • Bli bedre kjent med oss her: Kongsvinger sykehus
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Sidsel Trovåg
Tittel: Ass. seksjonsleder
Telefon: 91746184
E-post: sidsel.trovag@ahus.no
Navn: Renate Mikkelsen
Tittel: Seksjonsleder (sykepl/jordmor)
Telefon: 94833134
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykisk helsevern og rusdivisjonen, DPS Kongsvinger døgn 
Parkveien 35
2212 Kongsvinger