Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du lyst til å være med på å forme fremtidens spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin?

Dersom du er utadvendt, initiativrik, faglig kompetent, en god lagspiller og har engasjement for spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin, er dette jobben for deg! Det er nå ledig en spennende fast 100 prosent stilling som lege ved ALIS og SamLIS Midt.  

Hvem er vi og hvem samarbeider vi med? 
ALIS og SamLIS rådgivningskontor er opprettet av Helsedirektoratet for å styrke spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin (ALIS = allmennlege i spesialisering; SamLIS = samfunnsmedisinsk lege i spesialisering). 

ALIS og SamLIS Midt har regionalt ansvar for Møre og Romsdal og Trøndelag. På kontoret vårt er vi per idag to rådgivende leger, en rådgiver, en konsulent og en jurist. Vi er en engasjert og inkluderende gjeng med et brennende engasjement for å styrke og sikre nasjonal likeverdig utdanning av ALIS og SamLIS. Kontoret er lokalisert i Statens Hus midt i sentrum av Trondheim, samlokalisert med Øya Legesenter og Enhet for legetjenester i kommunen.

Nasjonalt er vi til sammen seks kontor med nærmere 30 ansatte. Vi samarbeider tett med de øvrige kontorene for å oppnå en likeverdig utdanning nasjonalt, sikre kvalitet i utdanningsløpene og fremme faglig utvikling. Teamet er i jevnlig dialog med Helsedirektoratet, RegUt (Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering), Statsforvalter, KS (Kommunenes sentralforbund) og Legeforeningen med flere. 

Hva er våre arbeidsoppgaver? 
ALIS og SamLIS rådgivingskontor bistår utdanningsvirksomheter (kommuner, Statsforvaltere, NAV med flere) i regionen med planlegging, etablering og oppfølging av spesialistutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin. 
Vi arrangerer fysiske og digitale møter for kommuner og andre utdanningsvirksomheter, LIS3 og individuelle veiledere. ALIS og SamLIS Midt arrangerer regelmessig kurs i individuell veiledning og vi driver utadrettet informasjonsarbeid omkring gjeldende tilskuddsordninger.  

Det er ønskelig med oppstart i stillingen 4. mars 2024, men kan tilpasses etter behov.
For mer informasjon om ALIS og SamLIS rådgivningskontor se våre nettsider: www.alis.no og www.samlis.no

Vennligst oppgi HPR-nummer og minimum tre referansepersoner ved søknad på stillingen. 

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.


Dine oppgaver vil blant annet være
 • Bistå kommuner og andre utdanningsvirksomheter med spesialistutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin
 • Veilede og rådgi kommuner, LIS3 og individuelle veiledere
 • Arrangere kurs for individuelle veiledere 
 • Sikre nasjonal likeverdig utdanning på tvers av regioner
 • Delta i samarbeid med regionale og nasjonale samarbeidspartnere som helseforetak, Helsedirektoratet, Legeforeingen med flere 
 • Planlegge og gjennomføre møter, kurs og konferanser
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner
 • Du har autorisasjon som lege og er spesialist eller under spesialisering i allmenn- og/eller samfunnsmedisin
 • Du har interesse for eller erfaring med spesialistutdanning i kommunen  
 • Du har gjerne erfaring som individuell veileder og/eller gruppeveileder
 • Du har gjerne kunnskap fra kommunal eller annen offentlig forvaltning
 • Du har gjerne kunnskap om og interesse for pedagogikk  
 • Du har gjerne erfaring med prosjektledelse
 • Du har gode digitale ferdigheter og er åpen for å lære nye digitale verktøy

Vi legger vekt på personlige egenskaper som
 • Evnen til å arbeide målrettet og med god fremdrift
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner, du er fleksibel og løsningsorientert
 • Evnen til å bruke nettverk for å nå mål 
 • Å være komfortabel med å holde presentasjoner
 • Å være klar over egne styrker og svakheter

Hva tilbyr vi?
 • En stilling der du kan være med å utvikle fremtidens spesialiseringsløp i allmenn- og samfunnsmedisin og utvikle fremtidens legetjenester  
 • Varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Mulighet for inntil ti dager med kurs/kompetanseheving per år  
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag, med mulighet for fleksitid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Navn: Miriam Katarina Gustafsson
Tittel: Fagansvarlig overlege med koordinerende ansvar
Telefon: 48050175
Arbeidssted
Prinsens gt. 1,
7013 TRONDHEIM