Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bydel Bjerke har en ledig fastlegehjemmel ved Veitvet legesenter DA. Tiltredelse ønskes 1. juli 2024, men kan avtales nærmere med hjemmelshaver. 

Legesenteret er en strukturert, ryddig og velfungerende 4-legepraksis beliggende på Veitvet senter. Lokalene ble gjennomgående pusset opp sommeren 2023 og fremstår som lyse og moderne. Legesenteret er godt organisert med erfarne og hyggelige fastleger samt flinke, stabile og erfarne helsesekretærer. Vi har et godt avtaleverk og svært godt arbeidsmiljø, vi samles daglig til felles lunsj og har lav terskel for å spørre kollegaer om faglige råd. Veitvet senter er et nærsenter med mange kulturtilbud og huser blant annet legesentre, tannlege og bydelens helsestasjon. Senteret er lett tilgjengelig med lokalisasjon like ved Veitvet T- banestasjon, kort vei til flere bussforbindelser samt gode parkeringsmuligheter.
 
Det er ansatt 4 autoriserte helsesekretærer i 3 årsverk. Legesenteret benytter CGM journalsystem integrert med Helsenorge.no og Convene betalingssystem. Det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett. Lokalene består av stort venterom, resepsjon, eget laboratorium, skiftestue og gynekologirom, pauserom med kjøkken, 2 toalett, dusjrom, garderobe samt 5 legekontorer. Et ekstra legekontor gir mulighet for senere utvidelse eller fremleie. Laboratoriet er velutstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-timers BT mm. Eksterne laboratorietjenester ivaretas av Fürst medisinske laboratorium og sykehuslaboratorier.
 
Hjemmelen har per i dag en listestørrelse på 1200 pasienter. Legesenteret opplever stor pågang og det er dermed mulighet for å øke listestørrelsen hvis ønskelig. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at hjemmelshaver inngår i internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
 
Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.
 
Vi ser frem til å få en ny fastlegekollega på laget i bydelen vår! Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for pasienter, herunder drift av legekontor
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 timer pr uke av bydelen
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende 
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt eller planlagt spesialisering i allmennmedisin
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Ved ansettelse må politiattest fremlegges
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt
Personlige egenskaper
 • Læringsvilje, engasjement og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner, både internt ved legekontoret og ovenfor bydel samt andre samarbeidsaktører
 • Interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift
 • ALIS-avtale for ALIS i ny ordning med mulighet for praksiskompensasjon ved kurs og veiledning
 • Tilgjengelig veileder og supervisør for ALIS på kontoret
 • Ferieavvikling og fraværsdekning ved kurs i samråd med andre leger ved senteret
 • Et godt arbeidsmiljø med erfarne kollegaer i en spennende bydel med en variert befolkning
 • Bydel som jobber for å videreutvikle samhandlingen mellom fastlegene og bydelens tjenester
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Bjerke
Kontaktpersoner
Navn: Hinna Kanwal Khawaja
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 47716643
Navn: Stig Gundersen
Tittel: Hjemmelsinnehaver
Telefon: 48136619
Arbeidssted
Veitvet legesenter
Veitvetveien 8
0596 OSLO