Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Drømmer du om å kunne kombinere allmennmedisin, ortopedi og akuttmedisin?
Som fastlege i Hemsedal får du i pose og sekk.
 
Her får du jobbe med en overkommelig fastlegeliste, og samtidig ta del i en spennende legevakt. Vi har et godt arbeidsmiljø, og legene som jobber her er ikke i tvil om at de har en av de mest spennende og varierte fastlegejobbene i landet. Hver vinter behandles rundt 1000 ski skader.
 
Hemsedal er en svært attraktiv fjellbygd i Sør-Norge, med unike friluftsmuligheter sommer som vinter. Et av de beste skianleggene i Norge ligger her, og vi har alpine fjell med fantastiske toppturmuligheter. Hver av legene får tilbud om en fast fridag i uken.
 
Legekontoret er godt utstyrt med ultralyd, digital røntgen og en moderne lab. Vi har et engasjert og samkjørt personale, og ambulansestasjonen ligger vegg i vegg. Vi har et veldig godt samarbeid med ambulansestasjonen vår, og vi samarbeider også tett med skipatruljen og luftambulansen.
 
Kommunen har per i dag 5 fastlegehjemler i såkalt 8.2/«null-avtale». Det vil si at kommunen har drifts- og personalansvaret, mens legene er selvstendig næringsdrivende. Vi har legevaktsamarbeid med nabokommunene i Hallingdal.
 
Du har nå en unik mulighet da vi lyser ut to fastlege/ALIS stillinger. Listene ligger på rundt 600 pasienter. Tiltredelsesdato er i utgangspunktet 1. mai 2024 for den ene listen og 1. august for den andre, men dato kan diskuteres. Søknadsfrist for begge stillingene er 1. februar 2024.
 
Du er hjertelig velkommen til å søke!  
 
Kvalifikasjoner
  • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
  • Gjennomført norsk turnustjeneste
  • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering er ønskelig
 
Det vil bli lagt vekt på:
  • Personlig egnethet
  • Evne til internt- og tverrfaglig samarbeid og kollegial støtte
  • Tidligere arbeidserfaringer, faglige kvalifikasjoner og faglig dyktighet
 
Minst to referanser må oppgis. Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkårene som til enhver tid går fram av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det må legges fram gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder, og det må også legges fram helseattest.


Elektronisk søknadsprosess 
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden. Referanser vil bli innhentet. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hemsedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: June Botten
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 917 27 437
E-post: june.botten@hemsedal.kommune.no
Navn: Camilla Cecilie Underland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 993 80 307
E-post: camilla.underland@hemsedal.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Hemsedal legekontor
Hemsedalsvegen 2889
3560 HEMSEDAL