Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i hele Agder. Avdelingen er organisert i fem døgnenheter, tre poliklinikker, en ambulant enhet og en enhet for forskning. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Lister. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning i fagfeltet. ARA er en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder og forståelsesmodeller preger arbeidet.

Enhet for Gruppebehandling har ledig 50-100% fast stilling for overlege i rus- og avhengighetsmedisin (RAM), evt. annen relevant spesialitet.

Enhet for gruppebehandling er et behandlingstilbud til rusmiddelavhengige. Behandlingen foregår hovedsakelig i grupper med 7 – 10 pasienter i hver gruppe, med et eget tilbud til deres pårørende. Behandlingen er basert på 12-trinnsfilosofi og rusmiddelavhengigheten sees som primærlidelsen. Vår behandling er inndelt i faser, og består av poliklinisk forberedelse, gruppebasert dag- eller døgnbehandling, et familieprogram, et viderebehandlingsprogram og poliklinisk ettervern. Enhet for gruppebehandling har ca. 19 årsverk og er lokalisert i Kongsgård alle 71 og Gyldenløvesgate 56.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling i tråd med nasjonale føringer
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team
 • God dokumentasjon/journalføring etter gjeldende retningslinjer
 • Veiledning og undervisning
 • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lover og forskrifter

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Eventuelt spesialist i allmennmedisin eller psykiatri da avdelingen ofte jobber i skjæringspunkt mellom rus, psykiatri og somatikk 
 • Gode norsk ferdigheter muntlig og skriftlig. Evt nordisk språk

Personlige egenskaper

 • Du må være en engasjert overlege som har stor interesse for rusfaget
 • Du må kunne samarbeide internt og eksternt, inneha gode kommunikasjonsferdigheter og ha fokus på pasientsikkerhet

Vi tilbyr

 • Rusmedisin er et fag i utvikling. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet
 • Legegruppa vår har erfaring fra forskjellige fagfelt. Flere av legene har dobbeltspesialiteter
 • Muligheter til å bidra i ulike arbeidsgrupper hvor den faglige bakgrunnen som lege har en sentral rolle
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner
 • God pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Familievennlig arbeidsforhold. Pr. tid fleksibel dagarbeid og ingen vaktbelastning 
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 976 83 551
Navn: Silje Marie Lavik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 990 42 940
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA døgn gruppebehandling, Kristiansand
Kongsgård alle 71
4632 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image