Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk i Egersund (BUP-Egersund) har vi ledig 1 års vikariat for overlege. Lege som har relevant
erfaring oppfordres også til å søke.

BUP-Egersund betjener primært de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Vi har et tverrfaglig team bestående av legespesialister, psykologer, vernepleier, sykepleier,
sosionom, pedagoger og helsesekretærer. Vi har ansvar for utredning,
diagnostisering og behandling av psykiske lidelser og -forstyrrelser av barn og
ungdom i alderen 0-18 år, og oppfølging av deres familier. Vi har et utstrakt
samarbeid med allmennleger, skoler, barnehager, helsestasjon, kommunal psykisk
helsetjeneste, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og barneverntjenesten. En annen
viktig oppgave hos oss er kompetanseoppbygging og veiledning, både internt og
eksternt.

Det kreves at politiattest fremlegges før
ansettelse for den som får tilbud om stillingen, da arbeidet innebærer
tjenester til mindreårige eller personer med utviklingshemming. 

Tiltredelse snarest.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.    

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og -forstyrrelser.
 • Veiledning og rådgivning til foreldre/foresatte og søsken.
 • Kompetanseoppbygging og veiledning, både internt og overfor kommunale tjenester.
 • Delta i samarbeid med helsestasjon, allmennleger, andre sykehusavdelinger og psykiatriske enheter, skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT og barnevern.
 • Deltagelse i vaktlag kan bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og fullført turnus.
 • Det er ønskelig med minimum 2 års arbeidserfaring som lege.
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pediatri eller allmennpraksis er ønskelig.
 • Kunnskap innen det pasientadminsitrative systemet DIPS er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter.
 • Delegere og følge opp tildelte oppgaver.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • Fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • Lønn i.h.t overenskomst i Helse Stavanger HF
 • Et faglig sterkt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Mulighet for etterutdanning, kurs og seminarer i tråd med avdelingens behov
 • Introduksjonskurs/nyansatte kurs
 • Mulighet for sykehuspraksis til spesialisering
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftidrettslag 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Helen Myklebust
Tittel: Overlege/Poliklinikkleder
Telefon: 51512168
E-post: ragnhild.helen.myklebust@sus.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling PBU poliklinikk / BUP Egersund, Helse Stavanger HF
Langevannsveien 15
4373 Egersund
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image