Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter en dyktig og engasjert lege til å ivareta det medisinske ansvaret ved PRO Jessheim Øst. 

I Ullensaker er det tre institusjoner for personer som ikke lenger har mulighet for å bo hjemme:

- PRO distrikt Jessheim Vest / Gjestad bo- og aktivitetssenter, 92 plasser
- PRO distrikt Jessheim Øst / Gystadmyr bo- og aktivitetssenter, 80 plasser
- PRO distrikt Kløfta / Kløfta bo- og Aktivitetssenter, 27 plasser

Noen avdelinger er spesielt tilrettelagt for personer med demens, psykiatriske diagnoser, og yngre pasienter med komplekse diagnoser.

Ullensaker kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin, og dersom du ikke er spesialist, tilbyr vi et ALIS-løp. Tjenestested vil vi avgjøre i samarbeid med deg, og en rullering mellom institusjonene kan være aktuelt.

Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.

Spesialister tilbys ansettelse som overlege, med rett til fire måneders overlegepermisjon hvert femte år.

Legen vil inngå i et faglig og kollegialt fellesskap.


Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk ansvar for beboere på institusjon, med utredning, behandling og oppfølging
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fag- og kvalitetsutvikling

Kvalifikasjoner
 • Du må ha medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha fullført turnus/LIS1 
 • Det er en fordel om du er spesialist eller har påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller er spesialist i indremedisin eller geriatri
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra ett eller flere av disse fagområdene
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende - dokumentasjon på språkkompetanse må legges ved søknad

Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri og rehabilitering
 • God formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide ansvarlig, strukturert, nøyaktig og effektivt
 • Ha fokus på våre beboere og deres individuelle behov
 • Ha gode evner til å bygge relasjoner i møte med- og- imellom mennesker
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Kommunen vil legge til rette for spesialiseringsløp i allmennmedisin-ALIS. ALIS-avtalen inkluderer blant annet dekning av kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond II, og veiledning
 • For spesialister - dekning av kostnader til inntil 10 dager med relevante kurs per år, pr. 100 % stilling
 • Overlegepermisjon 4 mnd. hvert 5. år dersom du er spesialist
 • Offentlig tjenestepensjon - KLP
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag med fleksitidsordning, med mulighet for individuelle avtaler
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Søkere vil fortløpende bli innkalt til intervju. I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
 • Vi gjør oppmerksom på at attester ikke skal legges ved søknaden. Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen.
 • Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sylvia Aastad
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91579890
E-post: sylvia.aastad@ullensaker.kommune.no
Navn: Eirik Nygård Molund
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92941779
E-post: eirik.molund@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Myrvegen 73
2050 JESSHEIM