Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Sandnes kommune utlyser stilling som kommuneoverlege.

Kommuneoverlegens hovedoppgave er å gi helsefaglige råd til hele kommunen innenfor samfunnsmedisinens fagområder som folkehelse, smittevern, helsetjeneste, helseberedskap og miljørettet helsevern. Kommuneoverlegen er sentral for helsefremmende og forebyggende kommunale tjenester til befolkningen.

Kommuneoverlegen er organisert under direktør for Helse og Velferd. Helse og Velferd har også ansvaret for å utarbeide og vedlikeholde en helse- og sosialberedskapsplan. Kommuneoverlegen i Sandnes er en del av kommunens strategiske beredskapsledergruppe.

Vi søker nå etter en tredje kommuneoverlege. Du får jobbe i et tverrfaglig miljø med to andre kommuneoverleger i 100% stilling og rådgivere innenfor samfunnshelse og smittevern. Det er mulighet for at stillingen kan evt. kombineres med fastlegevirksomhet.
Sandnes kommune har søkt om å bli registrert utdanningsvirksomhet fra oktober 2021. Godkjenning vil bli datert til søknadsdato når Helsedirektoratet behandler registreringen. Du kan oppnå alle læringsmålene for spesialistgodkjenning i Sandnes kommune.

Arbeidsoppgaver
Vi søker deg som vil være medisinsk faglig rådgiver innenfor fagområder for fastlegeordning, ALIS, legevakt og beredskap.

Bruk av helseteknologi i kommunale helsetjenester er i utvikling og kommuneoverlegen vil ha en sentral rolle innenfor dette spennende feltet.

Kommuneoverlegen er virksomhetsleder for fastlegeordningen, med god administrativ støtte knyttet til rollen. Kommuneoverlegene er stedfortredere for hverandre og har en intern ordning om tilgjengelighet etter kontortid.
 • Personalansvar, ansvar for medarbeideroppfølging i henhold til kommunens strategier
 • Økonomiansvar, ansvar for virksomhetens budsjett
 • Faglig ansvar, ansvar for å sikre god faglig kvalitet i virksomheten

Kvalifikasjoner
 • Cand. med, norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1
 • Spesialist i samfunnsmedisin eller planer om/påbegynt videreutdanning innen samfunnsmedisin
 • Evner til god og effektiv kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IKT-ferdigheter
Det er ønskelig med erfaring som allmennlege og fra legevakt, men dette er ikke et krav. 

Personlige egenskaper
 • Du liker utfordringer, har god arbeidskapasitet og jobber systematisk, strukturert og effektivt
 • Du er god til å planlegge og organisere
 • Det er viktig at du kan lede og gjennomføre gode team prosesser.
 • Du er god til å beslutte, prioritere, iverksette raskt ved behov og gjøre etiske avveininger.
 • Du kan kommunisere skriftlig og muntlig på en god og effektiv måte.
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er fleksibel og kan bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
 • Meningsfulle, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Mulighet for faglig utvikling og kompetanseheving inkludert spesialisering i samfunnsmedisin
 • Deltakelse i lokale og regionale nettverk
 • Introduksjonsprogram for nyansatte i kommunen
 • Lederstøtte fra HR
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elin Selvikvåg
Tittel: Kommunaldirektør
Telefon: 48117340
Navn: Balpreet Kaur Sandhu
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47511722
Arbeidssted
,
4306 SANDNES