Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å jobbe som lege i et nytt og moderne legesenter- da kan du være vår nye fastlege!

Kverndalen legesenter, med plass til 12 fastleger, er under oppføring og vil stå klart sommeren 2024. Vi søker nå etter deg som har lyst til å jobbe som fastlege i Skien.

Kverndalen kommunale legesenter vil bli driftet av Skien kommune. Kommunen vil dermed ha driftsansvaret og dekker alle driftsutgifter. Her vil du kunne jobbe som allmennlege med en praksis i trygge rammer, med arbeidsvilkår som gjør det mulig å kombinere det å være fastlege samt å ha tid til familie og fritid. 

Vi har tro på at fremtidens demografiutfordringer bedre kan løses gjennom tverrfaglig samarbeid, også ved et fastlegekontor. Sykepleier ressurser vil derfor være et viktig bidrag inn i vårt nye fastlegekontor. Senteret vil være godt utstyrt med journalsystemet Webmed og alt det som hører til et moderne legesenter. Egen akuttinngang og akuttstuer, samt et moderne og velutstyrt laboratorium.

Legesenteret vil ligge sentralt i Skien sentrum; Kverndalen, som er et område i byen under opparbeiding. Uteområdet fra Kverndalen og ned til sentrum blir opprustet med gang- og sykkelvei, beplantning og utsmykking.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon og fullført LIS1/turnus
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig 

Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Faglig erfaring
 • Liker å arbeide i team

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Muligheten til å være med på å utforme og skape et godt kollegialt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte fagpersoner i et nytt og stort legesenter. 

Vi har vi et stort fastlegekorps med ca. 50 fastleger i Skien. I tillegg til mange erfarne fastleger har vi også for tiden ca. 15 leger i spesialisering/ ALIS. Kommunen har de siste årene opparbeidet seg god erfaring med å tilrettelegge for utdanning i allmennmedisin. Alle ALIS tilbys individuell veileder, ALIS avtaler og økonomisk kompensasjon (tilskuddsmidler) for utgifter relatert til utdanning. Det er mulig å fullføre hele spesialiteten i kommunen. 

Vi søker også etter spesialister i allmennmedisin til vårt nye legekontor. Dersom du kan bistå med å være individuell veileder for kollegaer som er under utdanning, vil det være mulighet for individuelle tilpasninger.

Som ansatt hos oss kan du velge mellom fastlønn med 20 % provisjon av HELFO inntekter og egenandeler, eller ren næringsdrift (8,2 avtale). Du kan også fritt velge å bytte mellom disse lønnsformene når du ønsker.

Kommunen har over tid jobbet for bedre arbeidsvilkår og tilrettelegging for at fastlegene i Skien skal få en bedre hverdag. Det er ansatt sykehjemsleger i faste stillinger, noe som medfører mindre behov for tilpliktet kommunale oppgaver. Skien kommune er vertskap for en interkommunal legevakt med nedslagsområde på ca 67 000 innbyggere. Legevakta holder til i moderne lokaler, har erfarent personell, og er et attraktivt og spennende sted å jobbe.

Kommunen har ansatt flere leger i faste legevaktstillinger, slik at vaktbelastningen på legevakt nå er svært lav.

Vi har tro på at du som fastlege ved vårt nye legekontor i Skien vil oppleve en arbeidshverdag med trygge rammer, normal arbeidstid, mulighet til fleksibilitet i listelengde og tidsbruk i pasientkonsultasjoner. Dette vil kunne påvirke din motivasjon og arbeidsglede, og generelt bidra til en god balanse mellom jobb og fritid!

Listelengde: 800 +/- 200 pasienter. Det blir lagt opp til individuelt tilpasset listelengde etter erfaring, kompetanse eller behov.


Vil du være med å samarbeide med oss- Søk da vel!

 • Lønn etter gjeldende avtaleverk 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Yvonne Espeland
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4748201982
Arbeidssted
Legetjenesten, Skien kommune
Ulefossvegen 51
3730 Skien