Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Fredrikstad kommune har en flott fastlegegruppe med snart 86 fastleger og 6 LIS1 i kommunen. Ved to av legesentrene i kommunen har vi leger som ønsker å gå av med pensjon. Begge sentrene ligger sentralt i kommunen og er hhv 4- og 5-legesenter.

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin, tilbyr smågruppe og veiledning for nye fastleger.
ALIS tilskudd på ca kr 300 000,- for å dekke opp til kurs, fravær i praksis til utdanningen og studiedager

Vi kan tilby
Hyggelig arbeidsmiljø
Erfarne leger som veiledere og gode kolleger
Strukturert opplæring i fastlegehverdagen
Strukturert ALIS løp og ALIS faglig møteserie
Strukturert NAV samarbeid – møteserie for praksishverdagen (honoreres av NAV)
 
Kvalifikasjoner
 
* Krav om norsk autorisasjon.
* Krav om at spesialiseringsforløp i allmennmedisin må være påbegynt.
* Krav om godkjent turnus eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
* Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt.
 
Personlige egenskaper
 
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt.
* Søker må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
* Søker må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
.
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Bengt Strøm
Tittel: Hjemmelsinnehaver Vincent medisinske senter
Telefon: 908 22 316
Navn: Zbigniew Gorski
Tittel: Fastlege/Leder ved Vincent medisinske
Telefon: 957 98 370
Navn: Kenneth Kaland Fjellstad
Tittel: Daglig leder/fastlege Ørebekk legesenter
Telefon: 473 01 725
E-post: kekafj@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinske tjenester
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY