Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bli fastlege i Larvik

For å gjøre det enklere for leger å etablere seg som fastlege, har kommunen overtatt driften av Kvelde legekontor fra 2024. Legene er fortsatt selvstendig næringsdrivende - et 8.2 kontor etter ASA4310.

Det vil si at Larvik kommune har ansvar for daglig drift av legekontoret, inkludert arbeidsgiveransvaret for legesekretærene og alle drifts- og leieavtaler. Det er ingen etableringskostnader å betale til hjemmelsinnhaver som er Larvik kommune. Alle disse forholdene er regulert i en standard samarbeidsavtale med kommunen.

Som fastlege ved Kvelde legekontor overtar du en pasientliste på ca. 970. Denne listen kan økes i takt med din erfaring, kapasitet og ønsker. 

Ved et kommunalt drevet legekontor, kan du som lege konsentrere deg helt og fullt ut om pasientbehandling uten å måtte engasjere deg i den administrative driften.

"Larvik kommune legger til rette for at vi skal ha en god fastlegehverdag"
– Fastlege i Larvik

Gode betingelser for fastleger
I 2022 innførte vi Larviksmodellen for fastlegeordningen, som betyr mange gode og unike betingelser for fastlegene våre. 

Vi har blant annet økt basistilskuddet til fastlegene, gir økonomisk kompensasjon hvis du må være hjemme med sykt barn og dekker utgifter til kurs og seminar.

Kommunen samarbeider med flere unge og engasjerte leger om å bygge opp et godt faglig miljø med blant annet fagdager, ukentlig undervisning, som også kan følges digitalt, og hospitering. 

Arbeidsoppgaver
 • Behandle og følge opp pasienter
 • Alle oppgaver som følger av lov, forskrifter og avtaleverk som fastlege
 • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift
Kvalifikasjoner
 • Krav om gyldige legeautorisasjoner med fulle rettigheter
 • Du har gjennomført turnustjeneste, Lis1, eller er i ferd med å avslutte denne
 • Du er spesialist i allmennmedisin, eller villig til å starte på denne spesialiseringen
 • Du er god til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide, og er løsningsorientert
 • Du er god til å kommunisere med kollegaer og pasienter
Vi tilbyr
 • Et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø
 • Et godt kollegialt forhold med fastlegene i kommunen, og med en etablert og fungerende tillitsvalgt ordning
 • Godt samarbeid med etablerte samarbeidsfora, SU og ALU
 • Tilpassede lokaler, ryddige arbeidsforhold og erfarne helsesekretærer
 • Gunstige betingelser for etterutdanning/videreutdanning/ALIS
 • Ikke arbeidsgiver ansvar eller driftsansvar for legekontoret
Viktig å vite før du starter hos oss
Som fastlege i kommunen blir du engasjert på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som engasjert i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Helse og mestring
Kontaktpersoner
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege, kliniske tjenester
Telefon: 92287720
E-post: einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Navn: Jan Borgen
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45833018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Kvelde legekontor
Kveldeveien 246
3282 KVELDE