Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100 % fastlege vikariat ved Finnøy legekontor med oppstart 1.2.2024. Vikariatet er i utgangspunktet på 6,5 måneder, med mulighet for forlengelse.

Fra 01.02.24 er stillingen tilknyttet Finnøy legekontor, fra 03.04.24 vil 50% av stillingen knyttes til andre kommunale legekontor i Stavanger kommune. 

Finnøy legekontor er lokalisert i vakre omgivelser på Judaberg, ca. 45 minutt fra Stavanger sentrum. Legekontoret driftes kommunalt, med til sammen tre fastleger og en LIS1-lege. De øvrige ansatte er tre sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse. Legekontoret har i tillegg daglegevakt-funksjon for Finnøy. 

Legesenteret driftes av avdeling for kommunale legetjenester som er organisert i direktør området Helse og velferd, med helsesjef som øverste medisinsk faglige ansvarlige. 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver inkluderer pasientbehandling som fastlege samt andre relevante oppgaver 
 • Du vil ha et helhetlig legeansvar for pasienter på listen 
 • Du tilpliktes legevaktsordning i Ryfylke legevakt  

Kvalifikasjoner
 • Gyldig lege autorisasjon uten begrensninger   
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon  
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges  
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse   
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse    
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål  
Personlige egenskaper
 • Du bidrar til gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig   
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet   
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid,   
 • Du bidrar med engasjement i et tverrfaglig miljø   

Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjeneste ledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlege tjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder.   
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlege utvalg og samarbeidsutvalg   
  Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksis fravær for emnekurs for deg i ny ordning  
 • Hjem-jobb-hjem kollektivordning og gratis bruk av bysykler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale. Stillingskode 852700 Lege/ 852701 Legespesialist
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kommunale legetjenester
Kontaktperson
Navn: Åse Straumstøyl
Tittel: Seksjonssjef Kommunale legekontor og Ryfylke legevakt
Telefon: 416 26 611
Arbeidssted
Finnøy legekontor
Hagavegen 6
4160 FINNØY