Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker en motiverende og tydelig leder som ønsker å bidra sammen med sine medarbeidere til videreutvikling av fremtidsrettet pasientbehandling ved Ortopedisk avdeling leger ved St. Olavs hospital.

Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer er en av de største klinikkene ved St. Olavs hospital og består av 3 avdelinger; Ortopedisk avdeling, Revmatologisk avdeling og Hudavdelingen. Ortopedisk avdeling er den største av disse og er organisert i 4 underavdelinger; avdeling for leger, avdeling for sengepost, operasjonsavdeling og avdeling for pasientadministrasjon og poliklinikk. Vår hovedoppgave er å tilby hele spekteret av spesialistbehandlinger innenfor våre fagfelt. Klinikken har ca 650 ansatte og forvalter et budsjett på ca 750 mill. Klinikken preges av et dynamisk miljø med en stor innovasjonsevne. 

Ortopedisk avdeling er en veldrevet avdeling, med høy aktivitet og høy kompetanse innen alle yrkesgrupper. Avdelingssjef leger har en sentral samlende og samarbeidende rolle i et flerfaglig felleskap. Avdelingssjefen må bidra til utvikling av fag og kvalitet, sett i sammenheng med videre forbedring og effektivisering av pasientforløp.

Avdelingen for legetjenesten dekker hele spekteret av ortopedisk kirurgi og er seksjonert i 5 seksjoner med fagansvar; seksjon for barneortopedi, seksjon for hånd og artroskopisk kirurgi, seksjon for traumeortopedi, seksjon for protese og rygg og seksjon for fot, ankel og rekonstruktiv ortopedi. Avdelingen har i alt 45 overlegestillinger i Trondheim og Orkdal. Det er i tillegg 16 stillinger for leger i spesialisering.

Avdelingssjef for legetjenesten inngår i klinikkens ledergruppe og rapporterer direkte til klinikksjef. Seksjonsledere ved Ortopedisk avdeling leger inngår i avdelingssjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen med fokus på fag, forskning, kvalitet og kontinuerlig forbedring av virksomheten, i tråd med mål og strategier utarbeidet for St.Olavs hospital
 • Overordnet og helhetlig ansvar for daglig drift og beredskap, kvalitet og pasientsikkerhet, arbeidsmiljø, personal og økonomi
 • Sikre kompetanseutvikling for overleger og god utdanning for leger i spesialisering
 • Nærmeste leder med personalansvar for seksjonsledere og leger i spesialisering
 • Det vil være mulighet for noe klinisk arbeid, etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner

 • Overlege eller spesialist i ortopedi
 • Bred klinisk og forskningserfaring vektlegges
 • Lederutdanning og erfaring fra ledelse vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å skape samhold og motivere høyt kvalifiserte medarbeidere.
 • Tydelighet, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en avdeling med høyt faglig nivå
 • Et sterkt faglig miljø med dyktige og kunnskapsrike kolleger
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Tina Strømdal Wik
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 98886991
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate 13
7030 Trondheim