Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel ved Cort Piil Helsesenter, Strandgaten 221, 5004 Bergen.

Cort Piil Helsesenter er et anerkjent helsesenter med dyktige og trivelige ansatte. Nå ser vi etter en
hyggelig, kollegial, og kvalitetsbevisst lege som kan ta over en hjemmel med 1090 pasienter. Listetaket kan endres etter ønske. 
Hjemmelen er ledig fra 01.04.24, men overtakelsestidspunkt kan tilpasses.

Kontoret er flyttet til nye, flotte lokaler på Nordnes.
Cort Piil er et velutstyrt og veldrevet legekontor i hjertet av Bergen. Vi benytter oss av:
- Pasientsky/Hove Medical - journalsystem
- Convene
- EKG /Spirometri/kirurgi/Skiftestue

Vi kan tilby et godt og fleksibelt arbeidsmiljø blant fastlegene og helsesekretærene våre, i tillegg til et godt avtaleverk og ryddig drift.
Legesenteret er organisert som aksjeselskap, hvor alle legene er partnere. Legene er selvstendig næringsdrivende, og det foreligger
en intern samarbeidsavtale som regulerer driften. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver,
i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets interne samarbeidsavtale.
Det foreligger ingen kommunal bistilling knyttet til hjemmelen.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper
 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • Rekrutteringstilskudd ved overtakelse som kan søkes om etterskuddsvis
 • Utkjøpsgaranti: innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Irfan Shakoori
Tittel: Fastlege
Telefon: 97717344
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 40809043
Navn: Sondre Solnørdal
Tittel: Rådgiver
Telefon: 40810371
E-post: sondre.solnordal@bergen.kommune.no
Arbeidssted
Cort Piil Helsesenter,
Strandgaten 221
5004 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image