Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Øyeavdelingene i Elverum og Lillehammer er administrativt sammenslått. Elverum er hovedsenter for øyefaget i Sykehuset Innlandet. I Elverum har vi 7 stillinger for overlege og 5 stillinger for LiS. Øyeavdelingen Lillehammer har 4 stillinger for overlege og 2 stillinger for LiS. Begge avdelinger har stor poliklinisk og operativt virksomhet, et godt faglig nivå, hensiktsmessig utstyr og et godt arbeidsmiljø.

Øyeavdelingen i Elverum har nå ledig vikariat for LiS i spesialisering 2-3 i oftalmologi. Nødvendig tilleggstjeneste ved OUS eller annet universitetssykehus kan avtales.

Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli flere stillinger ledig, vil tilsetting bli foretatt ut fra den søkermassen som foreligger. 

Egenerklæring som omfatter tuberkulose og ev. smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.

Vennligst oppgi 2 referanser hvorav en skal være fra siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide med poliklinikk og vakt
 • Ev. kirurgi ut fra kvalifikasjoner og erfaring

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon som lege
 • Tilfredsstille kravene for å starte et spesialiseringsløp
 • Beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • Dokumentert tjeneste i oftalmologi vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeide
 • Faglig interesse og engasjement for øyefaget
 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 • Fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i KLP med god pensjonsordning
 • Et trivelig arbeidsmiljø med god muligheter for læring


 
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Lena Rømmen Ovli
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95789242
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Øye poliklinikk, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkeveien 31
2409 Elverum