Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen er seksjonert i hjerte-, lunge-, gastro- og nyreseksjon med
dialyseenhet. Slagenhet er inkludert i avdelingen. Det er muligheter for spesialisering
innenfor kardiologi, lungemedisin og nefrologi. Avdelingen dekker hele Hedmark
innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. Les mer om avdelingen i neste nummer av Indremedisineren som kommer i juni. I
samarbeid med de øvrige medisinske avdelingene i Sykehuset Innlandet kan vi etter avtale tilrettelegge for utdanning i andre medisinske spesialiteter som f. eks. fordøyelse, geriatri, blodsykdommer, endokrinologi, infeksjon og akutt-og-mottaksmedisin dersom det er ønske om dette.

LIS2/3 går i 8-delt sekundærvakt med aktiv tjeneste hele døgnet fordelt på dagvakt og nattevakt. LIS 1 i primærvakt og
overlege i tertiærvakt samt nyrevakt med passiv tid på kveld/natt. Elverum sykehus er organisert i divisjon Elverum Hamar, og har tett samarbeid med Hamar sykehus. 

Elverum er en liten og hyggelig by ca. 3 mil fra
Hamar, og en times kjøretur fra Gardermoen. Byen har gode kultur - og
fritidstilbud, og ligger bare en times kjøring fra destinasjon Trysil med et
stort aktivitetstilbud sommer som vinter.

Vi trenger flere dyktige leger til vårt kollegium preget av godt arbeidsmiljø, varierte oppgaver og stort fokus på fag, og tilbyr nå signerings
- og ansiennitetsbonus ved ansettelse. Dersom du har et ønske om å spesialisere
deg innen indremedisin, er engasjert og liker bredde i oppgaver og utfordringer
er du den vi ser etter.

Avdelingen har 2 faste stillinger ledig.

Spesialitet avtales ved ansettelse.


Stillingene er ledig fra 1. mars 2024. Mulighet for fleksibelt oppstartstidspunkt etter avtale.

Vennligst angi hvilken stilling du søker på. Oppgi prioritert fagfelt dersom du ønsker å søke på flere av stillingene. Dersom det som følge av ansettelsen skulle bli andre ledige stillinger, fast eller vikariat, vil tilsetting bli foretatt fra den søkermasse som foreligger.

CV, vitnemål og attester med dokumentasjon av relevant utdanning og erfaring samt kontaktinformasjon til referanser bes lagt inn i Webruiter sammen med søknaden. Vi forholder oss kun til informasjon som legges inn i WebCruiter i søknadsprosessen og det er ikke behov for å sende søknad eller CV via andre kanaler.

Kun leger med gjennomført LIS1/norsk turnustjeneste eller ev. fritak for LIS1 p.g.a. godkjent alternativ tjeneste vil bli vurdert til stillingen. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene for våre LIS2/3 i rotasjon består av utredning og behandling av pasienter med alle typer indremedisinske problemstillinger på sengepost og ved medisinsk poliklinikk. LIS2/3 starter tidlig med poliklinikk i egen hovedspesialitet under supervisjon av overlege.

For søkere med indremedisinsk erfaring tilsvarende fullført LIS2 i indremedisin (generell del) kan vi tilby tilrettelagt tjeneste som LIS3 ved seksjonen for den aktuelle spesialiteten med fokus på å oppnå relevante læringsmål. F. eks. opplæring i endoskopier ved fordøyelsesseksjonen, dialyse og spesialisert poliklinikk innen nefrologi, opplæring i kardiologiske prosedyrer (ekko-cor, TØE, pacemaker/ICD kontroller og pacemakerimplantasjon) og opplæring i lungemedisinske prosedyrer (bronkoskopi, pakkeforløp, m.m). Viser ellers til de overordnede utdanningsplanene for indremedisinske hovedspesialiteter som er tilgjengelige på Sykehuset Innlandets internettsider under "Jobbe i Sykehuset Innlandet/Utdanning og kompetanse/Leger i spesialisering/Spesialistutdanning for LIS2 og LIS3".  

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Tidligere arbeid som lege innenfor somatikk er ønskelig
 • Gjennomført LIS1 tjeneste, norsk turnustjeneste eller tilsvarende tjeneste godkjent av Helsedirektoratet
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Personlig egnethet 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Evne til læring
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Signeringsbonus ved oppstart og ansiennitetsbonus
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med overgangsbolig ved behov
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et kollegium preget av godt humør og stor takhøyde.
 • Gode muligheter for faglig fordypning og tilrettelegging for deltakelse på kurs.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Anders Meyer-Nilsen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 90716635
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2409 Elverum