Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Nordlandssykehuset HF har ledig ett års vikariat for lege i spesialisering mot øyesykdommer i Kirurgisk klinikk.

Ønsket oppstart er april 2024, men dette kan avtales nærmere ved kontraktinngåelse.

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, geriatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.

Nordlandssykehuset har egen poliklinikk for øye med tilhørende operasjonsstuer. I tillegg har Kirurgisk klinikk sin lokalisasjon i Bodø totalt tre sengeposter, hvorav en av disse tar imot pasienter med sykdommer i øye. Sengeenheten Ortopedi/ØNH har 28 senger.  Pr. tiden har er det 4 LIS 3 i ulike utdanningsforløp mot øyesykdommer hvora 1 stilling blir ledig for vikariat.

I Nordlandssykehuset er Bodø læringsarena. Lege i spesialisering har sin kliniske tjeneste ved poliklinikk for øye, avdeling for operasjon og ved sengepost. De fleste læringsmålene i utdanningsforløp mot øyesykdommer kan oppnås ved Nordlandssykehuset. Læringsmål 047 assistanse ved operasjoner for hornhinnetilstander oppnås ved to ukers hospiteringsopphold ved St. Olavs Hospital. De resterende ved UNN. 

Arbeidsoppgaver

 • Jobben/utdanningen vil i hovedsak skje ved vår poliklinikk hvor vi har 8 legekontorer og 2 operasjonsstuer
 • LIS legene går 4-delt hjemmevakt og da med helgevakter hver 4.helg. Fri fredager etter helgevakt
 • Varierte arbeidsoppgaver innen fagfeltet øyesykdommer. 

LIS går i en roterende vaktplan, der vakten er passive hjemmevakter etter kl. 15.30 og i helger / høytider. Øye har 8 spesialister innen øyesykdommer i Bodø, inkludert avdelingsoverlegen. Overlegene har arbeidstid frem til kl 15.30 på hverdager og går deretter over på hjemmevakt.   

Nordlandssykehuset tar imot alle typer oftalmologiske pasienter, inkludert kirurgisk behandling for katarakt, glaukom, strabisme, tåreveier og noen okuloplastikker. Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) har regionsfunksjon for blant annet netthinnekirurgi og tar imot disse pasientene fra hele Nordland, Troms og Finnmark. Corneatransplantasjoner utføres ikke ved UNN. Disse pasientene sendes enten til St. Olavs hospital eller OUS-Ullevål. I øyesykdommer er det etablert nasjonale behandlingssentre ved OUS-Ullevål for intraokulære maligne svulster som trenger strålebehandling eller bulbusbevarende kirurgi. Det samme gjelder medfødt katarakt og medfødt glaukom. Spesialiteten er allsidig og variert med utstrakt bruk av ulike typer billeddiagnostikk av øyets fremre og bakre segment. Det er mulighet for opplæring i okuloplastikk, tåreveiskirurgi, strabisme og intraokulær kirurgi, som for eksempel katarakt og glaucomoperasjoner avhengig av avdelingens behov. Du kan lese mer om utdanningen i vår utdanningsplan her.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1-tjeneste
 • Personlig egnethet og kjennskap til regionen vil bli vektlagt
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig (Bergenstest).  

Personlige egenskaper

Vi  ser etter en person som:

 • Er blid og utadvendt
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Har evne til selvstendig arbeide 
 • Er lærevillig 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et meget godt miljø med en relativt ung legestab og med dyktige og trivelige sykepleiere. Leger og sykepleiere jobber tett sammen og alle legekontorene/ operasjonsstuene ligger nær hverandre
 • Gode opplærings- og arbeidsforhold
 • Vi har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering og at supervisjon fra erfaren lege skal være lett tilgjengelig.                                                              
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheten til å arbeide i et spennende og godt fag- og arbeidsmiljø
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.visitbodo.no  
  https://nordlandssykehuset.no/om-oss/jobb-nordlandssykehuset#leve-og-bo-i-bodo   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Tobias Tysnes Krokstrand
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95278322
E-post: tobias.tysnes.krokstrand@nlsh.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk legestab Øye, Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image