Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon (barn og unge) søker en forsker som ønsker å delta i utvikling av seksjonens forskning. NKVTS står ovenfor en spennende utvikling med oppstart av flere nye forskningsprosjekter. Vi søker en forsker som vil bidra med nye perspektiver og som har ønske om å initiere forskningsprosjekter. Den vi ser etter ønsker å lede yngre forskere og ta del i den faglige utviklingen av seksjonen. NKVTS har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere og ønsker også at du skal bidra til å videreutvikle dette.  
 
Stillingen er i utgangspunktet en fulltidsstilling, men det gis rom for å redusere stillingen ned til 50 prosent for kandidater som ønsker å jobbe klinisk. Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.
 
Arbeidsoppgaver omfatter blant annet:
 • Forskning og vitenskapelig formidling til praksisfeltet og allmenheten
 • Utvikling av nye forskningsprosjekter innen temaområdene
 • Prosjektledelse
 • Rådgivning til myndigheter
 • Initiere og videreutvikle senterets samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører
 • Søke finansiering til forskingsprosjekter
 
Kompetansekrav:
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Du må ha:
 • Doktorgrad innen medisin, psykologi, sosiologi eller lignende
 • Erfaring innen kvalitativ og/eller kvantitativ metode
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 
Det er en fordel med erfaring/kompetanse innen:
 • Forskningskompetanse innen fagfeltet
 • Klinisk kompetanse
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med veiledning på master- eller PhD-nivå
 • Erfaring med nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 
Vi ser etter deg som:
 • Har gode analytiske evner
 • Evner å arbeide godt selvstendig og i team
 • Arbeider strukturert og systematisk
 • Er utviklingsorientert
 • Har god kommunikasjons- og formidlingsevne
 
Hva kan NKVTS tilby deg?
 • Gode muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø om vold og traumatisk stress
 • Fleksibilitet i hvordan du legger opp arbeidet ditt
 • Gode velferdstilbud, som trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Flotte lokaler rett ved Nydalen T-banestasjon
NKVTS er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, nasjonal- og etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller CV-hull.
Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om det er bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes vil søkeren bli varslet om dette og gitt mulighet til å trekke søknaden (Offentlighetsloven § 25).

Søknad sendes via Finn.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
NKVTS
Kontaktperson
Navn: Synne Stensland
Tittel: Forskningsleder
Telefon: 90558009
Arbeidssted
Gullhaugveien 1
0484 OSLO